Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk In Control tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten van de afgelopen jaren treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van dit netwerk.

 

2018 Focus op duurzaam en slim

Het onderzoek naar de systemen en de gebruikerservaringen is gecontinueerd. En tijdens 2 bijeenkomsten in juli en september is verder inhoud gegeven aan de publicatie In Control 2019 met als thema Duurzaam en slim. In 2018 is een onderzoek onder gemeenten gedaan naar vastgoedmanagement en daarbij is tevens gevraagd naar de informatiebehoefte en de in gebruik zijnde informatiesystemen. Tijdens de Jaarbijeenkomst in december in Rotterdam zijn de resultaten van In Control gedeeld, de Awards uitgereikt en het eerste exemplaar van de publicatie overhandigd.

 

2017 Focus op informatiemanagement voor vastgoed- en facilitiemanagers

Het onderzoek naar systemen en gebruikerservaring is herhaald. Ook zijn vier regiobijeenkomsten georganiseerd waarbij via een quick-scan de stand van het land bij 50 gemeenten en scholen in kaart is gebracht (beter beeld van de ontwikkelfase). Daarnaast zijn nog een aantal kleinere onderzoeken uitgevoerd en diverse kennisbijeenkomsten gehouden hebben geresulteerd in de publicatie In Control 2017.

 

2016 Update informatiesystemen

Dit jaar is veel effort gestoken in het updaten van de reeds beschikbare informatie over informatiesystemen. Er zijn 2 thema bijeenkomsten geweest rond risicomanagement & informatie én Bouw Informatie Modellen (BIM). Dit alles heeft geresulteerd in de publicatie In Control! editie 2016.

 

2015 Bijeenkomsten met gebruikers

In 2015 zijn de informatiesystemen systematischer in beeld gebracht, gebruikerservaringen geïnventariseerd en er zijn kennisbijeenkomsten georganiseerd. Van het geheel is de publicatie In Control! samengesteld.

 

2014 Systemen op een rijtje

In 2014 heeft Bouwstenen een globale inventarisatie gemaakt van informatiesystemen die gebruikt worden in de sector van het maatschappelijk vastgoed. Geen netwerkactiviteit wel heel informatief.

Snel naar

Partner worden?

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner