aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Optie private financiering

geld3In tijden van bezuiniging wordt steeds vaker gezocht naar aanvullende financiering. Cultureel centrum Markt18 in Schagen deed dat met succes. Nog niet geopend maar al wel een sponsor.

 

 

Uit het artikel in het Noordhollandse Dagblad blijkt dat een aannemingsbedrijf uit Schagen de eerste sponsor is van cultureel centrum Markt 18, dat vermoedelijk eind 2012 geopend wordt. Het aannemingsbedrijf viert dit jaar haar zestig-jarig bestaan met een gift aan het cultureel centrum. Eén van de zalen in het centrum zal naar het bedrijf worden vernoemd.

 

Andere voorbeelden

 

Ook bij andere accommodaties komt deze vorm van financiering voor. Bijvoorbeeld  bij De Enck in Oirschot die een "De Meeuw" theatercafé en een "Rabotheater" heeft. De Enck ontvangen jaarlijks zo'n € 100.000,- aan sponsoring vanuit privatie partijen, particulieren en fondsenwerving.

 

Het Klooster in Nuenen kent een "Rabobankplein", waarmee aanvullende inkomsten worden gegenereert van zo'n € 10.000 per jaar. 

 

Verder zoeken


Nu gemeenten steeds nadrukkelijker communiceren dat er voor veel maatschappelijke doelen geen of ontoereikend budget is, is fondsenwerving en sponsoring voor maatschappelijke en culturele centra belangrijker dan ooit. Het MFA Lab gaat in het seizoen 2011-2012 aan de slag met het versterken van de wervingskracht van MFA's als uitdagend thema

 

Meer informatie


Over de mogelijkheden van sponsoring (met verwijzing naar Noord-Hollands onderzoek)

Over de activiteiten van het MFA lab

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners