LinkedInYouTubeTwitter

 • Peter de Haan

  Peter de Haan van Metafoor deelt op basis van zijn ervaring tien tips voor het opstellen van het Didam-proof vastgoedbeleid.

 • Vluchtelingen

  Hoe kunnen gemeenten invulling geven aan hun rol bij de opvang van vluchtelingen en andere kwetsbare doelgroepen? Een verkenning naar aanleiding van de Spreidingswet.

 • Dennis Wiersma

  De voortgangsbrief over onderwijshuisvesting laat zien dat het minister Wiersma helaas nog niet is gelukt voldoende geld te regelen.

 • Frank Immens

  Er valt veel winst te halen door andere eisen te stellen aan de installaties, zegt Frank Immens. "Dat is goed voor het milieu en je portemonnee". 

 • Geld huur

  Veel gemeenten rekenen een lagere huurverhoging in 2023 dan de 14,5% die contractueel is afgesproken. Vaak wordt de kerninflatie van 5,7% gebruikt.

 • Wouter van der Does

  "Verduurzamen van vastgoed is best moeilijk, maar gelukkig is er inmiddels ook ervaring", zegt Wouter van der Does: acht lessen.

 • Deltaplan Scholen

  Een goed en gezond schoolgebouw voor kinderen in het basisonderwijs kost al snel € 1.810,- per kind per jaar. Dit blijkt uit de Bouwstenen-bijeenkomst op 8 maart 2023.

 • De oplossing van de opvangcrisis van vluchtelingen ligt bij gemeenten. Door initiatief te tonen kunnen zij hier een doorbraak forceren én ook andere (eigen) beleidsdoelen financieren.

 • Deltaplan Scholen

  De geïndexeerde normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn fors lager dan nodig om de gewenste kwaliteit te leveren, zeggen 100 ervaringsdeskundigen.

 • Wetswijziging

  Het ministerie van OCW nodigt iedereen uit te reageren op het wetsvoorstel met als doel een meer doelmatige aanpak van de onderwijshuisvesting. Inspreken kan tot 1 mei 2023.

 • ChatGPT

  'Schrijf een LinkedIn bijdrage met tien praktische tips voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed'. Dit is wat Chat GPT ons antwoordt.

 • Rob van der Westen

  Niet één, niet twee, maar tientallen scholen heeft Rob van der Westen van SPO Utrecht de afgelopen jaren gebouwd. Maak je school weer top, met tips van Rob.

 • Vier ruimtelijke scenario’s

  Het PBL presenteert vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050. De plek waar nieuwe huizen worden gebouwd en het meervoudig gebruik van ruimte zijn belangrijke thema’s. 

 • Image
  Utrecht

  De rekenkamer van de gemeente Utrecht deed onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Conclusie niet fijn, maar wel om van te leren.

 • Deltaplan Scholen

  Voor goed onderwijs is meer dan dubbel zoveel ruimte nodig. De norm is veel lager dan wat we tegenwoordig 'normaal' vinden.

 • Muziektent IJzendijke

  Zou het niet handig zijn om bij nieuwe gebiedsontwikkeling het maatschappelijk vastgoed te zien als overdekte openbare ruimte. Een plek voor iedereen.

 • vluchtelingen

  Hans Poot, adjunct directeur vastgoed, Amsterdam: "Met de komst van de 'Spreidingswet' krijgen gemeenten er een flinke vastgoed taak bij."

 • Verkiezingen

  Woensdag 15 maart 2023 zijn de waterschaps- en provinciale verkiezingen. Je mag in het stemhokje niet één maar twee vakjes rood kleuren. Waar gaat het over?

 • Geld_Huur_Pixabay_1200p_blauw.png

  De kosten die gemeenten maken voor maatschappelijk vastgoed worden verschillend geboekt. Dat is praktisch, maar maakt een vergelijking tussen organisaties lastig.

 • Stadsbouwmeester Gent

  De stadsbouwmeester van Gent, Peter Vanden Abeele, publiceerde onlangs een essay waarin hij een lans breekt voor een integrale stedelijke vastgoedstrategie.