Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Vastgoedmanagement

Algemeen beeld vastgoedmanagementDeelnemers

Dit netwerk is bedoeld voor gemeenten die hun vastgoedmanagement naar een hoger plan willen brengen. We helpen elkaar vooruit en organiseren zowel landelijke als regionale kennis- en ontwikkelbijeenkomsten.

 

De regionale bijeenkomsten organiseren we in de regio noord-oost, zuid-oost en west Nederland, zo mogelijk op een inspirerende locatie.

 

Doel

Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring, van elkaar te leren en samen (sneller en beter) vooruit te komen met organisaties in min of meer dezelfde ontwikkelfase en opgave. Het gaat daarbij steeds over: 

  • het waarom en wat, ofwel de beleidsmatige en inhoudelijke kant van de activiteiten
  • het hoe, ofwel de bedrijfsmatige kant, bijvoorbeeld over het informatiemanagement of de organisatie van de uitvoering.  

 

Hoe werkt het?

Deelnemers weten elkaar te vinden via diverse kanalen (per mail, telefoon, WhatsApp, LinkedIn enz.) en zijn bereid elkaar vooruit te helpen. Een paar keer per jaar komen de deelnemers samen rond een gezamenlijk en door de groep geagendeerd thema en/of een activiteit in breder verband in het kader van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019.

 

De regionale netwerkbijeenkomsten (3 regio's) bedoeld voor uitwisseling en samenwerking in regionaal verband:

  • maart/april over o.a. de routes voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille
  • na de zomer 

Daarnaast zijn er een aantal landelijke bijeenkomsten:

  • update wetten en regels
  • basis financieel management en vastgoed in de BBV
  • bijeenkomst in het kader van ontwikkelactiviteiten
  • jaarbijeenkomst

Bouwstenen ondersteunt en zoekt mee naar antwoorden op vragen die spelen. 

 

 


Meedoen?

Dat kan. Wordt partner en meld u hier aan voor het netwerk.

 

Wilt u liever aansluiten bij een meer specialistisch netwerk (financieel, juridisch, portefeuillemanagement, verduurzaming, onderwijshuisvesting, o.i.d.), dan kan dat in een landelijk netwerk.

 

 

 

Organisatie en informatie

Dit netwerk wordt inhoudelijk gefaciliteerd door Jan Kappers. Jan was tot xx hoofd van de vastgoedafdeling van Enschede en was daarna als interimmer actief in de gemeente Ede, Haarlem en momenteel in Deventer en Veenendaal.

 

Voor vragen over organisatorische en financiele vragen kunt u terecht bij Inge Bommezijn en voor Bouwstenen-brede zaken en de ontwikkelprogramma's bij Ingrid de Moel.   

   

Jan Kappers 

email

06-53989323

Inge Bommezijn

Inge@Bouwstenen.nl

033-2584337

Ingrid de Moel

Ingrid@bouwstenen.nl

06-52310845

 

Meer informatie

 

Dit netwerk wordt ondersteund door:

 

Delen: 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner