aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Doordachte inrichting


boekicoonDe twee nieuwe boeken over het inrichten van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang zijn praktisch en ook bruikbaar voor scholen en MFA’s.

 

In september 2011 hebben Ine van Liempd en Ed Hoekstra met financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, twee nieuwe boeken uitgebracht over het inrichten van:

  1. kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (voor nul tot vier jaar)
  2. buitenschoolse opvang (voor vier tot twaalf jaar)

 

Het aardige van beide boeken is dat ze beginnen bij kinderen en wat bekend is over de relatie kind en omgeving; de relatie tussen ruimte en gedrag. Van daar uit wordt een heldere en praktische vertaling gemaakt naar de inrichting.

 

De auteurs zijn omgevingspsychologen. Er wordt naar de ruimte gekeken vanuit diverse pedagogische visies. Het gebouw wordt gezien als 3e pedagoog. De inrichting is er op gericht kinderen te bieden wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen op het gebied van emotionele veiligheid, persoonlijke competenties, zelfstandigheid, sociaal gedrag en het vinden van de eigen identiteit. Voor verschillende leeftijden en diverse activiteiten worden activiteitplekken beschreven; met praktische tips voor situering, begrenzing en inrichting.

 

Ook voor scholen, andere tijden en andere ruimten

Het boek “Ruimten maken voor vier tot twaalf jaar” heeft als ondertitel “over het inrichten van ruimten voor buitenschoolse opvang”. Maar als je het kind en zijn of haar ontwikkeling als uitgangspunt neemt, maakt het niet zoveel meer uit of het gaat om ruimte voor school, op school, na school of buitenschools. Het boek gaat in op zowel leren als ontspannen, in groepen en in afzondering.

 

In die zin zet het boek aan tot denken over andere tijden en andere typen ruimten; over buitenschools leren en binnenschoolse opvang. Als het gebouw primair een plek is voor kinderen kunnen speciale ruimtes er ook omheen worden gesitueerd (bijvoorbeeld bijzondere instructielokalen). Een school zou er dan wellicht heel anders uit zien.

 

Eigen ruimte

Het boek blijft concreet, praktisch en consequent van het kind uitgaan, ook daar waar wordt ingegaan op de inrichting ten behoeve van multifunctioneel gebruik. De groepsruimte is in de ogen van de auteurs ook geen ruimte van de begeleider. “Veel medewerkers beschouwen de inrichting van de groepsruimte ten onrechte als een persoonlijke aangelegenheid. Maar de inrichting moet gebaseerd zijn op een pedagogische visie en werkwijze van het centrum als geheel.” De ruimte staat primair ten dienst van de kinderen en hun ontwikkeling.

 

Meer informatie

Op 29 november is er voor deelnemers aan Bouwstenen voor Kinderopvang een excursie naar een groeigericht kinderdagverblijf dat volledig is verbouwd op basis van een nieuwe pedagogische visie.

 

De boeken sluiten aan bij twee potentiele onderwerpen uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012, namelijk effectieve gebouwen en huisvesting onderwijs en opvang.

 

Zie ook de recensie over het Bouwboek voor Kindcentra en andere informatie over huisvesting kinderopvang op deze site.

 

Recensies

Heeft u recent ook een boek gelezen dat u heeft geraakt of geïnspireerd in uw werk? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl.

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners