aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Geslaagde agenda-bijeenkomst

BouwstenenhandTijdens de Bouwstenen- en Agentschap bijeenkomst hebben zo'n 300 gasten informatie uitgewisseld, genetwerkt en inspiratie opgedaan. Met op het eind 7 punten voor de agenda.

 

 

De bijeenkomst in 't Spant! in Bussum begon met een netwerklunch op de kennismarkt. Een prima locatie, de juiste mensen (hoog niveau), veel informatie en heerlijke hapjes, vonden de aanwezige bestuurders, managers en professionals over het algemeen. De dag werdt gemiddeld beoordeel met een 7.

  

Veel informatieuitwisseling

Na een plenaire aftrap met de voorzitters van branche- en markt-organisaties (zie hier het verslag), verspreidde de 300 gasten zich  over de verschillende sessies om kennis en ervaring uit te wisselen rond specifieke onderwerpen. Vooral de sessies over gebiedsgericht programmeren, duurzaam vastgoedbeleid, energie-neutrale gebouwen, prestatiecontracten en makelpunten werden goed gewaardeerd. De waardering voor de andere sessies vertoonde een wisselender beeld; met uitschieters naar boven ('veel informatie en inspiratie in korte tijd') en beneden ('te veel in korte tijd, verkooppraatje, onvoldoende), maar gemiddeld nog altijd een voldoende voor elke sessie. Zie hier de presentaties en verslagen van alle sessies.


voorzieningen vastgoedorg


Meest frisse school

Daarna dook iedereen de kennismarkt op om verder te praten, waardoor de prijsuitreiking voor de meest frisse scholen in Nederland in het water viel (doen we volgende keer anders). Voor wie het heeft gemist, zie hier de prijswinnaars en de toespraak  van Burgemeester Jorritsma van Almere, voorzitter van de VNG en partner van Bouwstenen.

 


Aanzet voor de agenda

Ook werd op het eind van de dag de eerste aanzet voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2013 aan Jorritsma uitgereikt. Belangrijke punten daarin zijn:

aanbieding conceptagenda

  1. Duidelijk voorzieningenplan (waarom, wat, waar)
  2. Afslanken en hergebruiken (daar waar overmaat is)
  3. Slimmere gebouw- en gebruiksconcepten
  4. Een beter, intensiever en gastvrijer gebruik
  5. Een betere rolverdeling
  6. Normaliseren en afstemmen
  7. Verder professionaliseren (wat we doen, beter doen).  

Deze punten worden nog afgestemd met de 7 punten die 's morgens zijn opgehaald en samen met de input van diverse partners uitgewerkt tot een definitieve agenda, welke tevens richting geeft aan het werk van Bouwstenen komend jaar.

 

7 november 2012 speech jorritsma

Speech Jorritsma

Ondanks dat de situatie in Almere een hele andere is dan in veel andere gemeenten, herkende Jorritsma de 7 punten ook voor haar gemeente. Jorritsma: 'Almere groeit nog, maar ook wij hebben wijken waar de scholen onderbezet zijn. Ook bij ons kunnen een paar scholen leeg komen te staan. Ook wij hebben te maken met de bezuinigingen'.

 

De vraagstukken in Almere zijn dezelfde als in andere gemeenten. Hoe kunnen voorzieningen meegroeien met het ritme van de stad? Hoe kan je de voorzieningen efficiënt gebruiken? Hoe ga je om met partners? Wat kunnen mensen zelf en hoe organiseer je de rest?

 

Ze onderstreepte in haar speech het belang van het gezamenlijk optrekken. Jorritsma: 'We leren van jullie en willen ook onze kennis en ervaring met u delen. Ook pleitte zij sterk voor een duidelijke en zakelijke aanpak. Geen halfslachtig gebeuren. De toon is gezet. 

 

Borrel

Ondertussen waren de gasten al aan de borrel en de (zeer gewaarderde) hapjes. Veel mensen bleven nog napraten. Voor de organisatie zat de dag erop. Het is die avond nog heel laat geworden.

 

Meer informatie

De deelnemers-evaluatie is gebaseerd op een kleine 100 ingevulde enquêtes. Waarvoor onze dank.

Zie ook de foto's van de bijeenkomst op facebook

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners