aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Gemeenten willen niet uitbesteden

BoekenBijna tweederde van de gemeenten willen taken op het gebied van maatschappelijk vastgoed niet uitbesteden, blijkt uit de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2014.

 

Deze Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 2014, is uitgevoerd door het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed van het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. De Barometer is gebaseerd op een enquête onder 1/5 deel van alle gemeenten (21% van 403).

 

Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2014Beheer en exploitatie

Ruim 35% van de gemeenten overweegt wel om uit te besteden, vooral op het gebied van beheer en exploitatie. Daarbij wordt gedacht aan:

  • samenwerken met andere gemeenten (71%);
  • verzelfstandiging (47%);
  • uitbesteden aan marktpartijen (41%).

Argumenten om samen te werken met een of meer andere gemeenten zijn bundelen van kennis (68%), efficiency (62%), vergroten deskundigheid (58%) en het behalen van schaalvoordeel (56%).

 

Momenteel werkt 78% van de gemeenten al samen met verenigingen, stichtingen, woningcorporaties en/of commerciële bedrijven op het gebied van maatschappelijk vastgoed.

 

Enschede als voorbeeld

Op basis van Wordcloud wordt Enschede gezien als voorbeeld op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Vooral de wijze van organiseren en kennis en in mindere mate de inhoud en de do’s en don’ts worden als inspirerend gezien.

 

In de Barometer geeft tweederde van de gemeenten (65%) aan volledig inzicht te hebben in haar portefeuille maatschappelijk vastgoed en eenderde (34%) gedeeltelijk. De overige 1% geeft aan geen inzicht te hebben.

 

 

Meer informatie

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?