aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Excursie; Huisvesting van onderwijs en opvang (met corporatie)

De corporatie als ontwikkelaar, eigenaar en exploitant


In Leusden hebben gemeente, school, kinderopvang en corporatie de rollen bij de huisvesting anders dan gebruikelijk verdeeld. Alle huisvestingstaken zijn in één hand gebracht.

 

Bij de bouw van het nieuwe multifunctionele centrum Antares was niet het schoolbestuur, kinderdagverblijf of gemeente bouwheer, maar Woningstichting Leusden. De corporatie blijft eigenaar van het gebouw. De gemeente en opvangbedrijven huren ruimte voor onderwijs en opvang. School sluist haar vergoeding voor het beheer van het schoolgebouw ook door naar de corporatie. Hierdoor zijn bouw, beheer en exploitatie in één hand gebracht; bij een corporatie. Er zijn tussen partijen langdurige contacten afgesloten. De corporatie draagt de exploitatierisico's, die kleiner is naarmate het gebouw beter wordt benut. Op dezelfde wijze worden nog twee andere scholen in Leusden vorm gegeven.

 

Werkt dat (beter)?

 

Is deze constructie een oplossing voor de versnipperde rolverdeling en de verouderde regels rond onderwijshuisvesting? Versnelt het de vorming van kindcentra? Worden bij de bouw andere keuzes gemaakt? Is er meer geïnvesteerd in maatregelen die de exploitatiekosten kunnen drukken? Ontstaat er door de gekozen oplossing nieuwe dynamiek in en rond het gebouw? Is het een setting om te komen tot meer samenwerking en een betere afstemming tussen partijen? Leidt het tot een intensiever gebruik van ruimte, tot een betere bezetting? En hoe zijn partijen hiertoe gekomen, hoe hebben ze het met elkaar geregeld en wat is tot nog toe de ervaring? Daarover gaat deze excursie.

 

 

Doel

 

De kennis en ervaring in Leusden delen met anderen (inclusief tips en houvast bij beleidsvorming en praktische uitvoering).

 

 

Doelgroep

 

De bijeenkomst is bedoeld voor gemeenten, scholen, kinderopvang, corporaties, architecten en andere geïnteresseerden.

 

 

Datum, tijd en plaats

 

De excursie vindt plaats op

 

 

Programma

15.00 uur             Opening en kort exposé over huisvesting onderwijs en opvang

15.15 uur             Ervaring in Leusden

  • Wichert Eikelenboom; Algemeen directeur Stichting Voila (Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld)
  • Woningstichting Leusden door Andre van de Water;
  • Kinderdagverblijf Kosmos (onderdeel van Humanitas) door Esther Gessen;
  • Vragen

15.45 uur             Rondleiding

16.30 uur             Evaluerend gesprek met betrokkenen en deelnemers.

17.00 uur             Informele uitloop

 

 

Kosten

 

De bijeenkomst is gratis voor:

  • partners van Bouwstenen;
  • deelnemers aan een professioneel Bouwstenen-netwerk (chefs vastgoed, vastgoedprofessionals, kinderopvang, architecten);
  • deelnemers aan de bijeenkomst creatief met huisvesting voor onderwijs en opvang.

Andere belangstellenden kunnen deelnemen tegen betaling van € 50,- ex BTW.

 

 

Aanmelding

 

U kunt zich opgeven via dit aanmeldformulier.

 

 

Meer informatie

 

Zie ook de publicatie die is uitgebracht door Bouwstenen i.s.m. het Netwerkbureau Kinderopvang over investeren in kindgebouwen.

 

 

Datum: 
woensdag, 21 september, 2011 - 15:00 tot 17:00
Aantal dagen: 
0.50
Prijs: 
€ 50.00
Organisatie: 
Bouwstenen

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?