aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Regierol gemeenten bij kinderopvang

HouseEr is nog steeds een belangrijke regierol weggelegd voor gemeenten als het gaat om kinderopvang. Goed zicht op de vraag en het wegnemen van drempels zijn essentiële onderdelen van die rol. Dat is de conclusie van een bijeenkomst die werd gehouden op 11 november 2010. 

 

 

De bijeenkomst op 11 november was georganiseerd door het Netwerkbureau Kinderopvang en ging speciaal over de rol van gemeenten in de kinderopvang. De circa 70 professionals waren grotendeels werkzaam bij gemeenten. Belangrijke conclusie was dat je als gemeente weliswaar geen zorgplicht meer hebt voor kinderopvang, maar er nog steeds een regierol voor de gemeenten is weggelegd. Zorg als gemeente dat je inzicht hebt in de vraag naar kinderopvang, de knelpunten en probeer dat met de andere partners in de kinderopvang op te lossen.

Yvette Vervoort opende de bijeenkomst en gaf inzicht de opdracht die het Netwerkbureau Kinderopvang heeft en de taken die daaronder vallen. De opdracht is om alle betrokkenen bij de kinderopvang te ondersteunen en te stimuleren bij het realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang. Het Netwerkbureau bestaat tot zomer 2011.

Vervolgens gaf Wim Timmerman de aanwezigen inzicht in de capaciteit en groei van de kinderopvang op basis van de Meting Capaciteit Kinderopvang en het SCP Ramingsmodel.  Van 2008 tot 2009 is het aantal kindplaatsen gemiddeld gegroeid met 16%. Hier is echter wel een grote landelijke spreiding te zien.

 

Bestemmingsplannen en marktactiviteiten

Bestemmingsplannen kunnen de realisatie van kinderopvang bemoeilijken. Hans Damen, adviseur bij een adviesbureau, vertelde hoe je met bestemmingsplannen kunt omgaan. Vóór 1 juli 2013 moeten alle bestemmingsplannen van Nederland op de website www.ruimtelijkeplannen.nl staan. Het Netwerkbureau heeft een publicatie over bestemmingsplannen en kinderopvang uitgebracht: Zo werkt dat! Kinderopvang en bestemmingsplannen.

Naast de wil van de gemeente om zich in te zetten voor kinderopvang, speelt ook de vraag in hoeverre het een gemeente toegestaan is om zich te mengen in marktactiviteiten. Prof. dr. Bart Hessel van de Universiteit Utrecht gaf een inleiding over dit onderwerp. De inleiding betrof de relatie tussen de gemeente als stimulator van kinderopvang en het mededingingsrecht en het staatssteunregime.

 

Apeldoorn: uniform huurtarief voor BSO

In Apeldoorn is in 2008 een gemeentelijk huurbeleid vastgesteld voor BSO. Grondleggers van dit huurbeleid zijn de gemeente en drie grote schoolbesturen. Speerpunt van dit beleid is een uniform huurtarief voor zowel bestaande als nieuw te bouwen locaties. Uit de inkomsten van bestaande locaties, kunnen nieuwe ruimtes voor BSO worden bijgebouwd. Anita Keita van Penta Rho, Johan Dikkema van de gemeente Apeldoorn en Wessel Ytsma van PCBO Apeldoorn blikten in een workshop terug op het ontstaan van het huurbeleid en de werking anno 2010. Door de economische crisis is de gemeente Apeldoorn, ondanks de kostendekkende huur, niet meer bereid om te investeren in nieuwe ruimtes. PCBO Apeldoorn wenst een flexibel huurbeleid, aangezien zij overwegen om kinderopvang in eigen beheer te gaan organiseren. Om die redenen staat met in Apeldoorn op het punt het huurbeleid op deze gewijzigde omstandigheden aan te passen. Meer informatie over het huurbeleid vindt u hier.

 

Den Haag: drastische capaciteitsverhoging

Joke ten Berge van de gemeente Den Haag ging in een workshop dieper in op de rol die de gemeente Den Haag heeft gespeeld in het drastisch verhogen van de capaciteit van de BSO. De gemeente heeft een Taskforce gevormd, waarin de gemeente,  schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zich gezamenlijk inzetten om de capaciteit te vergroten. Speerpunten in het beleid zijn: 'meten is weten', slim benutten van bestaande huisvesting, toekomstbestendig bouwen voor onderwijs en kinderopvang en vergaande inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Het resultaat is dat de uitbreiding van de capaciteit nagenoeg gerealiseerd is.

 

Utrecht:  geld en convenant

Ook in Utrecht is een convenant getekend door de gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties, waarin is vastgelegd dat partijen zich inzetten voor de uitbreiding van de kinderopvangcapaciteit en dan met name de capaciteit voor buitenschoolse opvang. De gemeente Utrecht heeft als extra stimulans 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarmee ondersteunende maatregelen en vernieuwende pilots zijn ingezet. Corine Bont-Tiebosch van de gemeente Utrecht leidde een workshop over dit onderwerp.

 

Auteur: Karin Soldaat (Penta Rho)

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners