aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Post hbo maatschappelijk ondernemer

Cursus2Op initiatief van het MFA Lab is met Hogeschool Arnhem Nijmegen een opleiding 'maatschappelijk ondernemen' opgezet. Martin Peters van de gemeente Nijmegen vertelt hierover.

 

 

Multifunctionele accommodaties (MFA’s) zouden meer als onderneming moeten worden geleid. Daardoor kunnen ze beter maatschappelijk en financieel succesvol zijn. Anders gezegd: om van een MFA een succes te maken, zijn sociaal maatschappelijk ondernemers nodig. Dat is het idee achter de opleiding voor managers van onder meer wijkcentra, brede scholen, kindcentra, cultuurcentra, sportcentra en bibliotheken.

Maatschappelijk ondernemers
Afgelopen jaar heeft het MFA Lab, landelijk ontwikkelplatform voor de exploitatie van maatschappelijke centra, nagedacht over wat een maatschappelijk ondernemer van een MFA in huis moet hebben. Dit vormde de basis voor de opleiding. Martin Peters, Manager MFA/Facilitaire zaken bij de gemeente Nijmegen en nauw betrokken bij de oprichting: ‘Een MFA is geen gebouw, maar een onderneming. Een bedrijf met maatschappelijke en sociale doelen. Hier was nog geen opleiding voor. Tot nog toe stuurde we mensen vanuit Nijmegen naar een facilitaire opleiding, maar voor een maatschappelijk ondernemer zijn de facilitaire opleidingen te beperkt van opzet.’

Brede doelgroep
Peters vervolgt: ‘Zo moet een MFA-ondernemer verbindingen kunnen leggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners en partijen vanuit bijvoorbeeld welzijn, zorg en politie. In de opleiding worden handvatten gegeven voor zowel de ondernemerskant als de sociale kant. De opleiding is niet alleen bedoeld voor managers van MFA’s. Ook mensen uit bijvoorbeeld de welzijnshoek, van corporaties die een rol spelen in de exploitatie van een MFA, komen met deze post hbo-opleiding aan hun trekken. Daarnaast is de opleiding interessant voor mensen die een zorgplint bij een zorginstelling runnen.'

Erkende opleiding

'Het MFA Lab heeft eerst onderzocht of zij zelf een opleiding kon starten. Dat is echter niet eenvoudig. Daarom is samenwerking gezocht met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Zij konden onze wensen en behoeften prima vertalen in een onderwijskundige aanpak: dat is ten slotte hun expertise. Professionals uit het MFA Lab, waaronder ikzelf, delen graag hun kennis en blijven betrokken bij de opleiding als gastdocent of als deelnemer van de begeleidingscommissie,’ aldus Peters.


Meer informatie

Over de opleiding.

Start opleiding: najaar 2012 in Arnhem en Nijmegen.
Angelique Slotboom (secretariaat HAN: 026 369 13 00)

of Aletta van der Weijden (programmamanagement HAN: 026 369 12 66).

 

Logo HAN (Nijmegen)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?