Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Corporaties (BOG/MOG)

Naast (betaalbare) woningen hebben woningcorporaties de afgelopen decennia ook geïnvesteerd in zorgvoorzieningen, winkelplinten, buurtvoorzieningen en scholen. De 20 grootste woningcorporaties in Nederland hebben ruim 2 miljoen vierkante meter aan maatschappelijk- en bedrijfsmatig vastgoed in bezit. Door de ‘gedwongen’ focus op kerntaken wordt dit BOG/MOG-deel van de portefeuille anders benaderd dan voorheen.

 

In november 2016 is tijdens een bijeenkomst met tien grote corporaties het idee ontstaan voor een netwerk rond de veranderende context van MOG/BOG.

 

Voor wie en met welk doel?

Dit netwerk staat primair open voor managers BOG/MOG van woningcorporaties. Doel is uitwisseling van kennis en inspiratie, en - waar gewenst - instrumentontwikkeling rond specifieke BOG/MOG thema's.

 

Hoe werkt het?

Elk jaar wordt een paar thema's geselecteerd die tijdens twee of drie netwerkbijeenkomsten van een halve dag worden besproken. 

  • Deelnemers participeren actief en bereiden zelf het thema voor;
  • Één van de corporaties is gastheer, zo mogelijk op een interessante locatie (‘pareltje’);
  • Deelname is op naam; iemand meenemen mag, maar alleen als je zelf ook komt;
  • Besprekingen in een sfeer van openheid en vertrouwen;
  • Vanuit Bouwstenen is er organisatorische en communicatieve ondersteuning.

 

Op de website van Bouwstenen worden openbare stukken gedeeld. Wat vertrouwelijk is, blijft vertrouwelijk.

 

En buiten de bijeenkomsten weten de deelnemers elkaar ook te vinden voor afstemming en collegiale consultatie. Daarnaast maken we vanuit dit netwerk een verbinding met andere netwerken en thema's binnen Bouwstenen. 

 

 

Thema's en bijeenkomsten 2019

Vanuit het netwerk zijn o.a. de volgende onderwerpen geopperd:

  • zorgcontracten (scheiden van wonen en zorg)
  • mobiliteit (parkeren en beheren)
  • C23 (transformatie)
  • Verduurzaming?
  • Organisatie en positionering?

Data bijeenkomsten:

Daarnaast organiseren we een aantal Bouwstenen-brede activiteiten (gratis voor partners en deelnemers aan het netwerk Corporaties BOG/MOG):

 

 


Meedoen?

Partners van Bouwstenen kunnen gratis deelnemen (eerste netwerk) of voor € 500,- (bij meerdere netwerken). Overige deelnemers betalen € 1.000,- per jaar. Dit bedrag is excl BTW en inclusief alle bijeenkomsten, het werk voor en achter de schermen en de Najaarsbijeenkomst. U kunt zich hier aanmelden

 

Zie ook de informatie over het partnership

 

 

 

Organisatie en informatie

Het netwerk wordt inhoudelijk gefaciliteerd door Ingrid de Moel. Tevens zorgt zij voor de verbinding met het bredere netwerk. De organisatie van de bijeenkomsten ligt in handen van Inge Bommezijn. Voor vragen over deelname, wensen of opmerkingen kunt u bij één van hen terecht.

 

Ingrid de Moel

Inge Bommezijn

Ingrid de Moel
Bouwstenen Bouwstenen
033 - 258 4337 06 - 5231 0845Op onderliggende pagina's treft u de beschrijving van de thema's en de impressies van eerdere bijeenkomsten.

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner