aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Corporaties (BOG/MOG)

Maatschappelijke voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van buurten en wijken

r  Naast (betaalbare) woningen hebben woningcorporaties ook zorgvoorzieningen, winkelplinten, buurtvoorzieningen en scholen. De 20 grootste woningcorporaties in Nederland hebben ruim 2 miljoen vierkante meter aan maatschappelijk- en bedrijfsmatig vastgoed in bezit. Door de ‘gedwongen’ focus op kerntaken wordt dit BOG/MOG-deel van de portefeuille anders benaderd dan voorheen.

 

In november 2016 is tijdens een bijeenkomst met tien grote corporaties het idee ontstaan voor een netwerk rond de veranderende context van MOG/BOG. Er is minder 

Voor wie en met welk doel?

Dit netwerk staat primair open voor managers BOG/MOG van woningcorporaties. Doel is uitwisseling van kennis en inspiratie, en - waar gewenst - instrumentontwikkeling rond specifieke BOG/MOG thema's.

Hoe werkt het?

Elk jaar wordt een paar thema's geselecteerd die tijdens twee of drie netwerkbijeenkomsten van een halve dag worden besproken. 

  • Deelnemers participeren actief en bereiden zelf het thema voor;
  • Één van de corporaties is gastheer, zo mogelijk op een interessante locatie (‘pareltje’);
  • Deelname is op naam; iemand meenemen mag, maar alleen als je zelf ook komt;
  • Besprekingen in een sfeer van openheid en vertrouwen;
  • Vanuit Bouwstenen is er organisatorische en communicatieve ondersteuning.

 

Op de website van Bouwstenen worden openbare stukken gedeeld. Wat vertrouwelijk is, blijft vertrouwelijk.

 

En buiten de bijeenkomsten om weten de deelnemers elkaar ook te vinden voor afstemming en collegiale consultatie. Daarnaast maken we vanuit dit netwerk een verbinding met andere netwerken en thema's binnen Bouwstenen. 

Thema's en bijeenkomsten 2021

Binnenkort hier meer informatie over de bijeenkomsten van 2021.

 


Meedoen?

Wilt u meedoen met dit netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033-258 4337 of info@bouwstenen.nl.

 

Zie ook de informatie over het partnership

 


Organisatie en informatie

Het netwerk wordt inhoudelijk gefaciliteerd door Ingrid de Moel. Tevens zorgt zij voor de verbinding met het bredere netwerk. De organisatie van de bijeenkomsten ligt in handen van Inge Bommezijn. Voor vragen over deelname, wensen of opmerkingen kunt u bij één van hen terecht.

 


Ingrid de Moel Inge Bommezijn
Bouwstenen Bouwstenen
06 - 5231 0845
033 - 258 4337Op onderliggende pagina's treft u de beschrijving van de thema's en de impressies van eerdere bijeenkomsten.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners