LinkedInYouTubeTwitter

2403 Netcongestie

Op 26 maart 2024 schuiven 90 professionals uit het netwerk van Bouwstenen aan om in een uurtje online kennis en ervaring uit te wisselen over netcongestie. Een actueel onderwerp waarover vooraf veel vragen zijn verzameld. Doel van de bijeenkomst is te kijken welke ervaring er al is en waar we meer van willen weten. "Ondertussen bouwen we samen aan een informatiedossier", vertelt Ingrid de Moel van Bouwstenen. Het wordt een informatief uurtje. 

Problemen en oplossingen in de praktijkPetra en Hans

Petra Heesterbeek van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft al zo’n 1,5 jaar met netcongestie te maken, vertelt ze. Ze krijgen daar geen aansluitingen meer voor nieuwbouw- of verduurzamingsprojecten. Ook vertelt ze dat er voor locaties met een te hoge of lage afname zelfs schriftelijk wordt gedreigd met ontbinding van de energiecontracten. In haar presentatie (zie bijlage) bespreekt ze verschillende oplossingen.

Schoolvoorbeeld

Hans van Hauwe, gemeente Eindhoven, vertelt over een school in Eindhoven die geen zwaardere aansluiting kon krijgen. Hij bespreekt hoe hij dit heeft aangevlogen en uitgewerkt in een model om de juiste afweging te maken. Zijn conclusie; de kosten voor een batterij kunnen uit de exploitatie worden gehaald (zie bijlage).

Overal in het land

Aan de hand van drie vragen inventariseren we de ervaring van de deelnemers. De meeste hebben heel concreet met netcongestie te maken gehad. Zij kregen geen (zwaardere) aansluiting of konden geen energie aan het net terugleveren. Gevolg, projecten in de vertraging (50%) of anders uitgevoerd (45%%) en daardoor extra kosten (40% van de 50 mensen die deze vraag hebben beantwoord). Als oplossing wordt ervoor gekozen het (toch maar) te doen met een kleine aansluiting (35%) en/of opslag van energie in een batterij (30% van de 50 mensen die deze vraag hebben beantwoord). Er zijn ook mensen die ervaring hebben met het uitruilen van energie en het oprichten van een eigen energiebedrijf. Daar willen we natuurlijk meer van weten. Ondertussen wordt ook in de chat veel uitgewisseld. En dat is fijn. Veel mensen hebben nog geen oplossing gevonden, blijkt uit de poll.

Paar conclusies

Uit het gesprek daarna, vermelden we hier een paar conclusies.Netcongestie Nederland

  • Tegenwoordig start ieder project met vragen over energielevering en energiegebruik. Dat was tot voor kort wel anders; 
  • De uitdaging zit hem vooral in het minder gebruik van energie (gaat niet snel genoeg), het aftoppen van de pieken en het stabiliseren van het net door stroom van het net af te nemen in de goedkope uren, deze op te slaan en later te gebruiken;
  • Als oplossing worden vooral batterijen gebruikt, maar ook aggregaten, Phase Change Materials (PCM) en warmtekrachtkoppelingen (WKK);
  • De veiligheid van accu’s is een item;
  • De Dumava-subsidie is in Eindhoven wel uitgekeerd omdat het gebouw ten tijde van opleving in principe gasloos kon functioneren (de gasinstallatie werd na de opleving  aangesloten); 
  • Voor beslissers is het belangrijk dat de beleidskaders voor de lange termijn helder zijn en het gedrag voorspelbaar. Dat is het nu niet.

Nog veel te delen

Belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden over de oplossingen (ook op termijn), van afspraken die wel of niet kunnen worden gemaakt en de bevindingen van allerlei clubjes in den lande. Fijn als iedereen de info daarover naar Bouwstenen stuurt zodat we snel op nieuwe ontwikkelingen kunnen anticiperen of daaraan kunnen reflecteren in gesprekken die we in eigen omgeving hebben. Ondertussen gaat Bouwstenen ook verzamelen, uitwerken en delen. In juni gaan we voor een tweede bijeenkomst. De ontwikkelingen gaan snel.

 

 

Wat volgt

Deel je ervaring, successen en worstelingen met collega's in den lande en met ons via nieuws@bouwstenen.nl. Wij verzamelen en zoeken mee. 

 

Houdt je mail en de nieuwsbrief in de gaten voor de vervolgbijeenkomst in juni 2024. 

Partner worden? Graag. Samen komen we beter vooruit.

Image

Meer informatie

  • Presentatie: Petra Heesterbeek, gemeente 's-Hertogenbosch en Hans van Hauwe, Eindhoven (maart 2024)
  • Webinfo: Netcongestie