LinkedInYouTubeTwitter

Netwerk Financiële experts

Deze bijeenkomst is speciaal voor het Bouwstenen-netwerk Financiële Experts. Daarbij hebben we een aantal gasten uitgenodigd. We gaan het hebben over de vervangingsinvesteringen en de verwerking daarvan in de paragraaf kapitaalgoederen. Het woord ‘onderhoud’ uit deze paragraaf mogen we met permissie van de commissie BBV weglaten. Het gaat immers om meer dan onderhoud. Investeren in (duurzame) kwaliteit is komende jaren een belangrijk thema. Ook als het gaat om (nieuwe) woonwijken en gebiedsontwikkeling. Ook komen er op dit gebied nieuwe europese regels op ons af. We gaan het er allemaal over hebben en daarbij is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling. 

Image
Foto winnaar Den Haag

Goede voorbeelden 

De gemeente Almere won in 2021 de prijs voor gemeenten die in haar paragraaf kapitaalgoederen het meeste inzicht gaf in het maatschappelijk vastgoed. Den Haag ging er in 2022 met de prijs vandoor. Almere geeft in deze paragraaf een beeld van de vastgoedportefeuille die ze in haar bezit heeft en Den Haag geeft nogal wat financieel inzicht. Welke tips kunnen we elkaar daarin meegeven? 

Vervangingsinvesteringen

We weten ook dat de gemeente Rotterdam werkt aan een beter beeld van haar vastgoed en de benodigde investeringen voor de vervangingsopgave. In 2022 was dat nog niet terug te vinden in de paragraaf kapitaalgoederen, maar tijdens het VNG-congres gemeentefinanciën werd ons verzekerd dat dat in 2023 wel het geval zal zijn. Als het goed is zijn ze daar nu volop mee bezig. Daar willen we graag alles van weten. Hoe doen ze het? Welke indeling en kentallen gebruiken ze?  

 

Ondertussen werken we ook in Bouwstenen-verband aan meer zicht op vervangingsinvesteringen; om te beginnen voor de huisvesting van het basisonderwijs; de enige wettelijke taak van gemeenten en ook de enige taak waarvoor het Rijk verantwoordelijk is voor de bekostiging. Daarbij hebben we in beeld gebracht wat in het algemeen de kosten per kind per jaar zijn (eenvoudig zelf uit te rekenen voor je eigen gemeente) en aan welke knoppen je kunt draaien om die kosten naar beneden te brengen door dubbel ruimte of grondgebruik en en slimmer bouwen. Benieuwd of we daar wat mee kunnen?  

 

En we hebben een gesprek gehad met de vereniging van grondbedrijven over de woonopgave en  gebiedsontwikkeling in relatie tot voorzieningen en vastgoed. Wat kunnen we aan elkaar hebben?

Verantwoorden op duurzaamheid; nieuwe europese regels

In april 2021 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel goedgekeurd waarin grote organisaties vanaf boekjaar 2025 verplicht zijn te rapporteren over hun sociaal en ecologisch handelen. Hiervoor is een European Sustainability Reporting Standaards uitgebracht. Wat weten we er van en hoe haakt het aan bij ons werk? Is het raadzaam onze notitie op dit punt uit te breiden? Suggesties die ons daarbij vanuit Eshuis worden meegegeven zijn:

 • Wat weet de gemeente van de CO2 impact van de gebouwen die in haar bezit zijn?
 • Wat zijn de energielabels?
 • Wat is het verduurzamingsprogramma van het gemeentelijk bezit? Is dit onderdeel van het beleidskader?
 • Hoeveel m2 zonnepanelen ligt er op de gemeentelijke gebouwen?

Op 5 april hebben we met het netwerk verduurzaming gesproken over het monitoren van duurzame doelen. Wat kunnen we hiermee? Zijn dit ook bruikbare parameters voor de verslaglegging? 

Kennisuitwisseling en ontwikkeling

Uiteraard zijn er ook veel actualiteiten uit te wisselen en zijn we benieuwd wat we van elkaar kunnen leren en hoe we een en ander verder brengen. Helemaal leuk als we samen een beter beeld kunnen creëren van de benodigde vervangingsinvesteringen in Nederland en we de handreiking die we eerder hebben gemaakt verder kunnen volmaken en verfijnen. Dan zijn gemeenten ook beter met elkaar te vergelijken als het om (duurzaamheids-investeringen in) vastgoed gaat en de meters die ze daarmee maken.  

 

Wie zijn hierin onze partners. Wat kunnen we de commissie BBV meegeven? Wie kan ons verder helpen als het gaat om de uitwerking van de Europese regels? Kunnen en willen we weer een bijdrage leveren aan het VNG-congres gemeentefinanciën, hebben we input voor de onderzoeksagenda van de leerstoel publieke verantwoording? Allemaal zaken om te bespreken.  

Wie zijn erbij?

Naast leden van het netwerk Financiële Experts, waaronder in ieder geval Paul Mooij, Henk Philippens en Tom Delforterie voor hun inbreng in het programma, zijn ook aanwezig:

 

 • Annemiek Bakhuizen, gemeente Den Haag
 • Lucas Spijkerman, Directie Middelen en Control, gemeente Rotterdam 
 • Teun van der Meulen, Vastgoed, gemeente Rotterdam 

Datum, tijd, locatie

 • donderdag 20 april 2023
 • 11.00 - 14.00uur, inclusief lunch  
 • Stadhuis Den Haag, Spui 70, 2511 BT, Den Haag

 

 

Meedoen?

Dat kan! Omdat de datum is gewijzigd horen we graag opnieuw van de deelnemers van het netwerk Financiële Experts of ze hier wel of niet bij zijn.

 

Ook aansluiten bij het netwerk Financiële Experts? Neem contact met ons op!

 

Aanmelden

Meer informatie

Van Bouwstenen

 • Juryrapport (2022) over Almere, Amsterdam en Den Haag 
 • Impressie VNG-congres gemeentefinanciën 2022 over insteek Rotterdam
 • Bouwstenen handreiking voor paragraaf kapitaalgoederen
 • Onderzoek Argumentenfabriek
 • Bericht: Waardesturing nog in de kinderschoenen (februari 2023)
 • Bericht: Openbare ruimte met een dak (februari 2023)
 • Impressie: Uitgangspunten en kosten onderwijshuisvesting (8 maart 2023)
 • Impressie: Monitoren verduurzamingsopgave (5 april 2023)

 Van anderen:

Datum
Aantal dagen
0.50
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN