LinkedInYouTubeTwitter

Terugblik congres gemeentefinanciën

Image
VNG congres © Wimar Bolhuis

Op 28 november 2022 was Bouwstenen op het VNG-congres gemeentefinanciën om te luisteren en een workshop te verzorgen. Wat viel ons op?

 

Op het hoofdpodium stond Wimar Bolhuis met een verhaal over transities. Transities vragen dat opnieuw naar de financiering van de nieuw te vormen situatie wordt gekeken. Dat is heel complex omdat er nogal wat transities zijn. Geen idee hoe alles uitpakt. Dat is in het kort de situatie waarin veel gemeenten zich bevinden.

Bestuursopdracht vervangingsopgave

Wat betreft vastgoed kunnen we wat leren van de gemeente Rotterdam. Niet alleen de gemeentelijke gebouwen moeten komend jaar onder handen worden genomen, maar ook de kades, rioleringen en het groen. Rotterdam is hard bezig de vervangings- en verduurzamingsopgave van al deze 'assets' in beeld te brengen. Kengetallen helpen daar goed bij. Als het even wil lukken wordt de financiële vertaling hiervan straks opgenomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de Rotterdamse voorjaarsnota. Mooi voorbeeld die begon met een bestuursopdracht (goed idee). We gaan het volgen.

Schoolgebouwen financiële verantwoordelijkheid Rijk

Image
VNG congres

Tijdens onze eigen workshop bleek dat veel mensen denken dat gemeenten en/of scholen financieel verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Dat klopt niet. Voor investeringen en kwaliteitsverbetering richting 2050 moeten gemeenten bij het Rijk zijn. Daarbij zou het helpen als gemeenten, net als in Rotterdam, meer inzicht hebben in de financiële gegevens van deze gebouwen, inclusief de waarde van de panden, de benodigde vervangingsinvesteringen en de kapitaallasten. Daar kunnen fineuten bij helpen. Als we daarbij ook nog monitoren op de realisatie van duurzaamheidsdoelen zijn er wellicht ook minder Specifieke Uitkeringen (SPUKS) nodig.

Meer risico's en rentestijging

Naar verwachting gaat de rente de komende tijd stijgen. Banken, ook BNG, kijken strenger naar duurzaamheid. Ook in dat kader is het relevant meer inzicht te geven in de CO2 reductie die met de investering in de maatschappelijk vastgoedportefeuille wordt gehaald. Als er niet in het maatschappelijk vastgoed wordt geïnvesteerd dreigt het het afvoerputje van de vastgoedmarkt te worden en is het op termijn niet meer te exploiteren. Risico voor gemeenten en maatschappelijke organisaties. Puntje van aandacht voor accountants en besturen.

 

 

Meedoen? Dat kan!

Meld je aan voor het netwerk Financiële experts of het netwerk Onderwijshuisvesting voor gemeenten. 

Yes you can petrol

Meer informatie

Naslagwerk VNG-congres gemeentefinanciën 28 november 2022

  • Algemeen: programma met presentaties
  • Presentatie: Vervangingsopgave investeringen openbare ruimte (Rotterdam) 
  • Presentatie: Slim bekostigen scholen en ander maatschappelijk vastgoed (Bouwstenen)

Rotterdam:

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.