LinkedInYouTubeTwitter

2104 Bouwen aan kwaliteit

Op 14 april 2021 praten we met het netwerk onderwijs over de vraag hoe diverse beleidsthema’s naar ruimte te vertalen. Dat doen we ook met andere netwerken. Zodat we de ruimte opgave van deze tijd, beter en meer integraal in beeld krijgen.

Ontwikkeldoelen

Van de ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties zijn 4, 3 en 7 de belangrijkste voor scholen. Als het gaat om goed en inclusief onderwijs in een gezonde en veilige omgeving, valt er nog heel wat te doen; ook als het gaat om onderwijshuisvesting.

 

Voor 5 beleidsterreinen inventariseren we de belangrijkste aandachtspunten (zie bijlage). Het streven naar inclusiviteit kan schuren met onderwijsdoelen. Het is mooi als gezonde en gehandicapte, arme en rijke en anders begaafde kinderen dezelfde kansen krijgen, maar dat hoeft niet allemaal op één plek. Scholen zouden best wat exclusiever (meer op maat) kunnen. Onderwijsdoelen en sociale veiligheid zouden hier (meer) leidend moeten zijn. 

Concrete vertaling

Bij het tweede deel van het programma wordt het meer concreet. De locatie vraagt steeds meer aandacht. De druk op de ruimte neemt enorm toe; vooral in steden maar ook in verband met kosten. Op een bestaande locatie worden steeds meer functies toegevoegd. Daardoor komt onderwijs steeds meer in de verdrukking. Voor gebouwen geldt: koelen is belangrijker dan verwarmen. En het is de vraag of we de CO2 doelen gaan halen, zeker als je breder dan alleen naar het energiegebruik kijkt. Hoe dan ook is duidelijk dat niet alleen voor de investering, maar ook voor het onderhoud veel meer geld nodig is.

Verwerking

Alle punten die we ophalen worden verwerkt in een notitie waar we aan werken (teveel om hier te benoemen) en komen nog een keer terug in breder verband. Dan worden ook de dilemma’s zichtbaar. De bijeenkomst zelf leidt niet direct tot nieuwe inzichten, maar het vervolg hopenlijk wel. Hoe dan ook sluit het thema goed aan bij de resultaten van het IBO onderzoek. En dat is niet heel vreemd, want daar hebben we ook een bijdrage aan mogen leveren. 

 

 

What's next?

Voor vragen en opmerkingen hopen we dat je elkaar en ons weet te vinden. Maak gebruik van de appgroep en mail en bel als je vragen hebt.

 

De volgende bijeenkomst zal na de zomer plaatsvinden. Hopelijk mogen we elkaar dan weer op locatie ontmoeten.

Meer informatie