LinkedInYouTubeTwitter

2009 Actualiteiten en rollen

Op 17 september 2020 spreken we met een aantal scholen de actuele zaken door. Het is een fijn gesprek waarbij we, ondanks de drukte vanwege corona, toch ook vooruit kijken.

Covid slokt veel tijd op

Maar corona houdt ons natuurlijk wel flink bezig. Het slokt een groot deel van onze tijd op en daar komt de inventarisatie van het Landelijk Coördinatieteam nog eens bovenop. Er klinkt kritiek op de inventarisatie. Het is teveel hapsnap. De resultaten zeggen niets over COVID en het kost te veel tijd alles in te vullen. Het grootste risico (ook op scholen) lijkt vooralsnog te liggenbij de overdracht tussen volwassenen onderling (ook op de scholen die vanwege COVID zijn gesloten).

Toekomstige PvE’s

Naast corona ook druk met renovaties en nieuwbouw. Hoewel we in eerste instantie denken dat COVID niet veel effect zal hebben op de toekomstige PvE’s, komt daar gaandeweg het gesprek toch verandering in. Zo’n pandemie kan vaker gebeuren en ook in het verleden zijn ontwikkelingen geweest die van invloed zijn geweest op het nadenken over gezondheid en hygiëne. De eerste aandachtspunten naar aanleiding van COVID gaan we op een rijtje zetten.

Marloes Wessels - Wijs met WaardeBelangrijke rollen

Dan schuift Marloes Wessels (Wijs met Waarde) online aan om samen met ons te kijken naar de kennis en kunde die scholen nodig hebben om de onderwijshuisvesting goed op te pakken. Frank Rubel (Stichting Swalm en Roer) heeft een eerste aanzet gegeven via de vooraf toegestuurde vragen en daar bouwen we al pratende op door. Rollen worden nader ingevuld. Conclusie: er zit een gat tussen het onderwijsbeleid en de bedrijfsdoelen enerzijds en en de huisvestingsconcepten anderzijds. De rol die dat moet overbruggen is niet goed belegd.

 

 

What's next?

We spreken af dat Sonja Pool (de Haagse Scholen) en Ingrid de PvE-zaken op een rijtje gaan zetten, Frank Vaasen (Movare) ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in het onderzoek van Maastricht en we vanuit Bouwstenen nog een keer de vragenlijst rondsturen als we de resultaten van de bijeenkomst hebben verwerkt.

 

Verder hopen we jullie allemaal op 3 december (online) te zien op de maatschappelijk vastgoeddag.

 

Meer informatie