LinkedInYouTubeTwitter

1903 Bouwstenen voor zorgzame wijken

Op 20 maart komen zo'n 40 professionals van gemeenten, zorg- en maatschappelijke organisaties samen in het Amersfoortse Hart van Vathorst.

Hart van Vathorst is een bijzondere ontmoetingsplek die gedeeld wordt door twee zorginstellingen, een kerk, een kinderopvangorganisatie en een horeca-exploitant. Het wordt veelvuldig bezocht door geïnteresseerden uit het hele land. Ook de minister van VWS is al twee keer geweest. Maar vandaag zijn wij er om de onderste steen van het succes naar boven te halen.

Mini-samenleving

In een panelgesprek, onder leiding van Gert-Jan te Hoonte, trekker van het Bouwstenen-netwerk Zorgaccommodaties, komen de hoofdrolspelers achter Hart van Vathorst aan het woord. Initiatiefnemer Michiel van Rennes van Bzzzonder Kinderopvang ziet in Hart van Vathorst op de eerste plaats een mini-samenleving, een marktplaats. "Een inclusieve plek die verschillende functies aanbiedt en mensen stimuleert elkaar te ontmoeten". Joost Smit, predikant bij de Ontmoetingskerk, benadrukt dat het succes vooral gebouwd is op vertrouwen en samenwerkingszin. "Eerst was er een concept, toen pas een gebouw". Michiel Wijnen, projectontwikkelaar bij Zenzo beaamt dat. "We hebben veel tijd besteed aan de samenwerking tussen de partijen en het ontwerp wat met de partijen gezamenlijk tot stand is gekomen".

Horeca is ander vak

Anne Bosman, bestuurder bij zorginstelling Accolade, schetst de meerwaarde van het wijkgerichte concept voor de dagbesteding van zijn cliënten. Hij vertelt ook hoe zijn organisatie aanvankelijk de horeca geheel zelf op zich heeft genomen. "Dat ging niet helemaal goed. Horeca blijkt een ander vak dan zorg". Bijzondere Gasten werd bereid gevonden de daghoreca en zalenverhuur over te nemen. Ilse Kamphuis van Bijzondere Gasten daarover: "we willen een inclusief leerwerkbedrijf zijn waar niet alleen plaats is voor zorgcliënten maar ook voor stagiaires en andere mensen die zich verder willen ontwikkelen".

Combinatie met wonen

De combinatie met wonen is een belangrijk onderdeel van het succes. Niet alleen omdat je dan anders naar elkaar (samen wonen) en de ruimte kijkt (niet wonen in een instelling), maar ook omdat er 24 uur per dag leven in de brouwerij is; ook als er geen gasten zijn. Dat maakt de drempel voor anderen heel laag.

 

Minpunt

Minpunten zijn er ook. Het introverte karakter van het gebouw is een doorn in het oog van Bijzondere Gasten. Er liggen inmiddels plannen om een terras aan de voorzijde te maken. Er liggen ook nog nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld om iets te doen voor jongeren uit de wijk. Het zou mooi zijn als onderwijs- en jongerenorganisaties zouden participeren. Predikant Joost Smit zou ook graag tijdelijke woonruimte aan mensen die een adempauze nodig hebben aan het concept willen toevoegen.

Kopiëren

Is deze formule te kopiëren naar andere accommodaties? Niet overal en altijd. Uit de discussie kwam naar voren dat alles staat of valt met de band die partijen met elkaar hebben. Tot op zekere hoogte kan en moet dit vastgelegd worden in overeenkomsten, maar het begint met een goed gesprek, het delen van informatie, zorgen en intrinsieke waarden en alle neuzen dezelfde kant op.

Beleven

Er is ook nog tijd om elkaar, het pand, en de organisaties beter te leren kennen door aansluitend deel te nemen aan een rondleiding of workshops. De workshop ‘exploitatie’ laat zien dat met een slimme combinatie horeca, zaalverhuur en programmering een sluitende exploitatie mogelijk is. Na afloop zijn er heel veel hapjes die door het leerwerkbedrijf zijn gemaakt. Ze gaan allemaal op!

 

Ook meedoen?

Wilt u meedoen met het netwerk Zorgaccommodaties of één van de andere netwerken dan horen we dat graag. Zie hier meer informatie over het partnership en de andere netwerken.