LinkedInYouTubeTwitter

1804 Lokale en landelijke agenda's

Op 25 april 2018 komt een klein groepje schoolbestuurders en de PO- en VO-raad bijeen om te praten over de toekomstige lokale en landelijke agenda's rondom onderwijs.

Ambitieuze dromenIHP vanuit de bedoeling
Het rondje over de eigen droom, de wensen van kinderen en ouders en de top 3 richtpunten van het nieuwe college leveren een lijstje inhoudelijke thema's op. Zo worden de school als ontmoetingsplek, meer buiten spelen (zonder exploitatieproblemen), activiteitgerichte leeromgeving (niet alles past in een lokaal) en verduurzaming (logisch voor kinderen) besproken. Ook zorgonderwijs zal de komende jaren een belangrijke punt worden op de agenda. Het passend onderwijs zoals bedoeld, werkt vaak nog niet voldoende.

Met innovaties in het onderwijs, mag de school het kerndoel niet uit het oog verliezen. Op school draait het om de (leer)ontwikkeling van het kind, het is geen sociaal-cultureel centrum.

In rap tempo
Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-raad, schuift om 11 uur ook aan. Hij bespreekt met de aanwezigen kort de strategische agenda van de PO-raad. En waarschuwt dat het Parijsakkoord er in een rap tempo aan komt en scholen daar nog de nodige voorbereidingen voor moeten treffen. Toch is paniek niet nodig; begin klein en werk stap voor stap naar dat grote einddoel.

Draagvlak
Na de lunch volgt het tweede deel van het programma. Daarin kijken we welke lessen we kunnen trekken uit de eerdere onderwijsvernieuwingen en het Inspectierapport. Ook gaan we meer instrumenteel in op de vraag hoe lokale dromen en doelen met elkaar te verbinden. Er passeren veel mooie methoden om de wensen van kinderen en ouders te achterhalen, school kan zelf uitnodigen voor een inhoudelijk gesprek met het nieuwe college en innoveren is een weg van lange adem en bedachtzaam opereren.

 

Belangrijk; houd je omgeving in de gaten. Zoek naar samenwerking en oplossingen met draagvlak, zowel extern (ouders en media) als intern (medewerkers). Dat kan bijvoorbeeld door medewerkers al in een vroeg stadium in de plannen te betrekken, zodat zij precies weten wat er speelt en niet bang hoeven te zijn om beleidsbeslissingen uit te leggen. 

De gelukkige school

 

What's next?
Op basis van het gesprek zal het thema voor de volgende keer worden gekozen. We laten het eerst even bezinken. 

 

En we hebben nog een leestip voor de vakantiedagen. Wat bekend staat als een mislukte innovatie, biedt inzicht hoe het (niet?) moet.