LinkedInYouTubeTwitter

Onderwijs bestuur

Dit netwerk is exclusief voor onderwijsbestuurders uit het PO en VO. Zij hebben veelal te maken met een sterke afname of juist groei van het aantal leerlingen, nieuwe vormen van onderwijs, steeds meer private scholen, kritische ouders, veranderende arbeidsverhoudingen, geldgebrek, gemeenten en meer van dat soort zaken.

 

Doel
In dit netwerk gaan we op zoek naar houvast voor strategische keuzes rond locatie en huisvesting; vanuit de eigen kracht en de bedoeling, gericht op een duurzame samenleving. 

 

Bestuurders netwerk

Deelnemers helpen elkaar vooruit, met kennis en inspiratie. Bouwstenen ondersteunt, organiseert, voegt toe en brengt de resultaten verder (onder andere via het vakblad Schoolfacilities).

 

Activiteiten

Het thema waaraan wordt gewerkt wordt samen met de groep bepaald en onder andere vormgegeven via:

  • Twee thema bijeenkomsten in 2018;
  • Gezamenlijke voorbereiding en uitwerking thema's;
  • Onderlinge uitwisseling via per mail, telefoon, WhatsApp, LinkedIn, enzovoort.

Daarnaast hebben scholen die partner zijn van Bouwstenen zonder verdere kosten;

  • invloed op de bredere Bouwstenen-Agenda (ons werkbriefje)
  • kunnen ze meedoen met ander ontwikkelwerk waaronder rond informatie-managment
  • krijgen ze vrijkaarten voor de najaarsbijeenkomst.

Waar mogelijk worden verbindingen met andere netwerken gelegd, waaronder gemeentelijke Bouwstenen-netwerken, sectororganisaties, kennisnetwerken, Green Deal en Bouwagenda. 

 

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten in 2018 zijn:

 

 

Meedoen?

Dat kan als u onderwijsbestuurder bent. Bent u lid van de PO-raad dan kunt u gratis meedoen. Overige schoolbesturen kunnen meedoen door zich aan te melden als partner van Bouwstenen.

 

U kunt zich hier aanmelden

 

 

 

Leestips en resultaten samenwerking

Meer informatie

  • Ingrid de Moel, Bouwstenen, 06 - 5231 08 45
  • Gertjan van Midden (PO-raad)