LinkedInYouTubeTwitter

1703 BOG/MOG en de wijk

Donderdag 23 maart komt het netwerk BOG/MOG bij elkaar op een bijzondere locatie in Amsterdam. Het Schip is één van de hoogtepunten van de volkshuisvesting, gerealiseerd door architect Michiel de Klerk in 1915. Het postkantoor van toen is inmiddels een museum. Het laat goed zien dat corporaties zich nooit beperkt hebben tot woningen alleen. Voorzieningen hebben altijd de aandacht van corporaties gehad. 

 

Relatie BOG/MOG
De relatie tussen het bedrijfsonroerend goed en de wijk staat centraal tijdens deze bijeenkomst. Hoe kunnen corporaties hun BOG/MOG inzetten voor waardevolle(re) buurten en wijken?

 

Open data
Rogier van der Hijden (Calcasa) demonstreert allereerst wat je met open data allemaal kan doen. Er zijn enorm veel data beschikbaar over vastgoed, waarde en leefbaarheid. Hij reikt een vijfstappenmodel aan om zelfstandig met deze data aan de slag te gaan. Hoe krijg je grip op de waardeontwikkeling van woningbezit in wijken en de mate waarin deze beïnvloed kan worden door investeringen in voorzieningen?

 

Investeren in de buurt
Vervolgens schetst Dennis van der Burgt (Ymere) hun aanpak van winkels en bedrijfsruimten in de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord. Een maatschappelijke kosten/batenanalyse maakt zichtbaar dat de gedane investeringen ruim zijn terugverdiend via een betere marktpositie van het BOG zelf, maar daarboven op ook door gekapitaliseerde effecten op de leefbaarheid. 

 

 

 


What’s next?

Volgende keer gaat het netwerk BOG/MOG aan de slag met benchmarking. Dit wordt voorbereid in samenwerking met Pascal Boelhouwer van Havensteder en vindt plaats op donderdag 22 juni van 14.00-17.00 uur, bij Nieuwe Energie in Leiden.

 

 

 

Meer informatie