LinkedInYouTubeTwitter

1700 Inhoudelijke thema's

Hieronder de inhoudelijke thema's voor 2017

 

Scheiden wonen & zorg

Er zijn zorgpartijen die aankondigen de huur straks niet meer te kunnen betalen en nog 25 jaar van hun contract moeten. Hoe ga je daar mee om? Vaak zijn de gebouwen als maatpak gebouwd, inclusief een inbouwpakket. Wat is de rol van het zorgkantoor?

 

Kiezen met behulp van MKBA’s

Waarom zou je met MOG of BOG aan de slag gaan? Welke effecten hebben bepaalde ingrepen? Hoe kan je het eigen bestuur daarvan overtuigen ? Met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse ontstaat meer inzicht in keuzes en de financiële én maatschappelijke gevolgen.

 

Datakwaliteit

Hoe krijg je de basis op orde? Er is al heel wat verbeterd en gestructureerd, maar sommige systemen zijn weinig vriendelijk voor BOG. Welke data is er en wat is de kwaliteit ervan? Zijn we al toe aan digitale cont(r)acten? BIM staat bij de meesten nog in de kinderschoenen.

 

Benchmarking

Hoe doen we het t.o.v. elkaar? Qua organisatie en bemensing, werkzaamheden en output (o.a. leegstand).

 

Transformatie

Wat maakt transformatie kansrijk? Waar blijf je mee zitten? Of moet je transformatie aan anderen overlaten?

 

Parkeren en opladen

Beheer parkeergarages: diefstal uit en van auto’s, op de plek van een ander gaan staan. Veel telefoontjes over parkeer gerelateerd problemen. Een corporatie werkt met een wielklemservice á 180 euro. Werkt voor dat probleem perfect.

 

Mobiele oplaadpunten bij nieuwbouw, renovatie: zelf doen of outsourcen, hoe zit het met je elektra aansluiting? Bij verhuur worden door huurder vaak een of meer oplaadpunten bedongen.