LinkedInYouTubeTwitter

1611 Tussen uitverkoop en wijkaanpak (BOG/MOG)

Ruim 2 miljoen vierkante meter aan maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed is in bezit van de grootste 20 Nederlandse woningcorporaties. Met ruim 10 managers BOG/MOG (bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed) zit Bouwstenen  op 8 november aan tafel om van gedachten te wisselen over wat er speelt.  Dennis van der Burgt van Ymere is onze gastheer.

Naast (betaalbare) woningen is de afgelopen decennia ook geïnvesteerd in zorgvoorzieningen, winkelplinten, buurtvoorzieningen en zelfs scholen. Door de ‘gedwongen’ focus op kerntaken wordt dit deel van de portefeuille in veel corporaties anders bekeken en benaderd. In deze kennismakingsbijeenkomst passeren veel onderwerpen de revue. Een impressie.

 

Thuis in de eigen organisatie?

De diversiteit van positionering binnen de eigen organisatie is groot. De meerderheid ‘hangt’ onder wonen of vastgoed of is bezig daartussen te verschuiven. Bij één corporatie valt BOG/MOG direct onder financiën. Geld genereren voor de kerntaak is daar de belangrijkste doelstelling. Een ander heeft bewust gekozen voor integratie binnen de verhuurafdeling. “Veel processen zijn vergelijkbaar met wonen.”  maar ook: “Toch kunnen we het als totale organisatie niet. Focus ligt elders.”

 

Vroeger was BOG vaak een stiefkindje, meermaals  geregeld op vestigingsniveau. Geen interne eigenaar, niemand verantwoordelijk, iedereen deed het erbij en als er echt wat aan de hand was liep iedereen weg. Daarin is gelukkig veel verbeterd.

 

Doelen van de organisatie schuren soms met de BOG-afdeling. ‘Sociaal versus zakelijk’. “Vaak moeten we ons vak verdedigen.” Ook buiten bestaat soms een nogal onzakelijk beeld van de corporatie. “Hoezo marktconform? Wij doen toch goede dingen voor de wijk? Kunnen we niet iets regelen?” Niet zelden komt de gemeente met zulke partijen aanzetten.

Het corporatiebeleid ten aanzien van maatschappelijk vastgoed wijkt in wezen niet af van gemeentelijk beleid. Ook gemeenten willen via de huur niet ‘verkapt’ subsidiëren.