LinkedInYouTubeTwitter

1604 Welke vraag stel je aan de taxateur?

Op woensdag 13 april komt het netwerk Financiële Experts bij elkaar in het Utrechtse Stadskantoor. Thema van deze dag is 'Welke vraag stel je aan de taxateur?'. 

 

WaardeGemeentelijk vastgoed en taxeren; wat en wanneer?

In de praktijk blijkt dat een taxatierapport niet altijd aansluit op hetgeen de gemeente van de taxatie verwacht. In veel gevallen is dit te wijten aan onvoldoende afstemming tussen de gemeente en de taxateur.Tijdens deze bijeenkomst komen de werelden van het gemeentelijk vastgoed en die van de taxateur bij elkaar. We bespreken in welke gevallen het vereist is de marktwaarde van een gemeentelijk object onafhankelijk te laten taxeren. Naast verschillende gemeentelijke financiële experts zijn twee taxateurs aanwezig.

 

Raamwerk voor de praktijk

Aan de hand van een raamwerk, opgesteld op basis van de notitie waardering vastgoed van de Commissie BBV, structureren we de verschillende praktijksituaties. Het raamwerk leent zich goed om verschillende waarderingsvraagstukken in te delen en blijkt toepasbaar voor uiteenlopende praktijksituaties. Diverse casussen, waaronder huurwaardetaxaties, herbestemming van gemeentelijk vastgoed en residuele grondwaardeberekeningen passeren de revue. Verschillende uitgangspunten bij taxaties komen voorbij, waaronder:

  • Highest And Best Use (HABU),
  • taxaties met verschillende (ontwikkel)scenario’s,
  • het opnemen van bijzondere uitgangspunten en
  • het instrument ‘opinie van waarde’.

 

Typen taxaties

Er zijn verschillende soorten taxaties met verschillende doelen. Zo wordt, voor het vaststellen van de Onroerende Zaak Belasting (OZB), jaarlijks de WOZ-waarde bepaald en wordt de herbouwwaarde gebruikt voor het bepalen van de verzekeringspremie. Voor de verhuur van commercieel vastgoed kan een huurwaardetaxatie worden uitgevoerd, waarmee de markthuur voor een object of ruimte bepaald wordt.

 

Het type taxatie dat nodig is hangt af van de aanleiding van de taxatie, bijvoorbeeld een voorgenomen verkoop of verhuur. Wanneer de gemeente vastgoed wil verkopen, wordt, mede ter voorkoming van het risico op het verlenen van ongeoorloofde staatssteun, de marktwaarde bepaald.

 

Soms vergt dat het doorrekenen van meerdere scenario’s, bijvoorbeeld om te bepalen wat de waarde van een pand in huidige staat is en bij herontwikkeling of herbestemming. Ook spreken de financiële experts over de bredere toepasbaarheid van WOZ-taxaties en herbouwwaarde-taxaties. De methodiek voor WOZ-taxaties wijkt op belangrijke punten af van marktwaarde-taxaties. Toch kan de gemeentelijke WOZ-taxateur, gelet op zijn lokale kennis en expertise, een belangrijke rol spelen bij het uitzetten van taxatievragen en het beoordelen van taxatierapporten.

 

Gemeentelijke rolWelke vraag stel je aan een taxateur?

Maar wat vraag je nu aan een taxateur en waar moet je op letten? Het is bij het stellen van een taxatievraag van belang om als gemeente de aanleiding, achtergrond en uitgangspunten van een taxatie aan de taxateur mee te geven. Aan de hand van het doel en de achtergrond van het object kan de taxateur, in samenspraak met de gemeente, bepalen op welke wijze hij de taxatie uitvoert. Is er bijvoorbeeld sprake van een voorgenomen bestemmingsplanwijziging, dan kan de taxateur daarover rapporteren in zijn taxatie en dit meenemen in zijn waardeoordeel.

 

Een offerte en opdrachtbrief is een goede methode om de uitgangspunten van de taxatie en de werkzaamheden die de taxateur uitvoert te beschrijven en vast te leggen. Hierin is een aantal vaste punten opgenomen die helder maken wat de opdracht van de taxateur is.

 

Gemeentelijke taxatiewijzer volgt!

Het Bouwstenen-netwerk Financiële experts werkt een korte handreiking uit, met daarin de belangrijkste aandachtspunten waar gemeenten bij het uitzetten van een taxatievraag op kunnen letten. In deze handreiking komt ook het raamwerk voor het structureren van taxatievraagstukken terug. Nog even geduld, de taxatiewijzer verschijnt zeer binnenkort...

 

What’s next?

Op 22 juni werken de financiële experts, met diverse andere Bouwstenen-netwerken en belangstellenden, de Spelregels voor vastgoedmanagement verder uit vanuit financieel perspectief. Alle experts zijn van harte welkom, wel graag even aanmelden.

 

De volgende bijeenkomst van het netwerk vindt plaats na de zomer en staat in het teken van financieel strategische portefeuillemanagement en duurzaamheid. 

 

Meer informatie

 

Bijlage Size
notitie_waardering_vastgoed_na_BBV_2013.pdf (100.84 KB) 100.84 KB