LinkedInYouTubeTwitter

1602 Hoe maatschappelijk vastgoed te waarderen?

Op woensdag 3 februari 2016 komt het netwerk Financiële experts bijeen rond de vraag; "Hoe maatschappelijk vastgoed te waarderen".

 

Terugblik 2015
De financiële experts blikken terug op het resultaat van 2015. De slagvaardige groep stelde een goed leesbare en handzame publicatie op: ‘Wat kost dat? Menukaart voor kostprijsdekkende huur van gemeentelijk vastgoed’. Met het boekje in de hand kunnen gemeenten een huurprijsmethodiek kiezen en implementeren. Een resultaat waar we best trots op zijn!

 

Waardering van gemeentelijk vastgoed
Vandaag staat het thema ‘waardering van gemeentelijk vastgoed' op de agenda. We starten met een brainstorm, waarin uiteenlopende waarderingsvraagstukken de revue passeren die binnen gemeenten spelen. Hoe komt bijvoorbeeld duurzaamheid terug in een waardering en hoe kun je een maatschappelijke waarde van een monumentaal pand tot uitdrukking laten komen?

 

Vervolgens bespreekt de groep een aantal uiteenlopende praktijkcasussen in de gemeenten Arnhem, Tilburg, Utrecht, Almere en Zeist. Welke waarderingen zijn op grond van de BBV en de notitie waardering vastgoed die de Commissie BBV hierover opstelde noodzakelijk en in hoeverre verschilt vastgoed met ‘een maatschappelijke functie’ van vastgoed ‘met een bedrijfseconomische functie’? Andere belangrijke vraag is welke rol de geldende bestemming vervult op grond van het bestemmingsplan in een waardering? Kortom: genoeg te onderzoeken.

 

WaardeStructureren van waarderingsvraagstukken
Samen zetten de financiële experts een raamwerk op om waarderingsvraagstukken te structureren. De eerste bepalende vraag is naar welke waarde en uitgangspunten je op zoek bent en welke doelstellingen je als gemeente met een object hebt. Is er sprake van een balanswaardering of waardering bij verkoop?

 

Hieruit vloeit de vraag of er sprake is van vastgoed:

  • met een maatschappelijke functie,
  • vastgoed met het voornemen tot duurzame exploitatie of
  • vastgoed met een bedrijfseconomische functie.

Vervolgens kan een gemeente de waarde van het betreffende vastgoed door een gecertificeerde taxateur laten taxeren.

 

Volgende bijeenkomst

Op woensdag 13 april werken de financiële experts deze structuur verder uit en gaan we in op de vraag ‘Welke vraag stel je aan de taxateur?’. We zien elkaar wederom in het Stadskantoor van Utrecht.

 

Arthur, dank voor de gastvrije ontvangst!

 

Bijlage Size
1302 Notitie_waardering_vastgoed_cie_bbv.pdf (101.94 KB) 101.94 KB