LinkedInYouTubeTwitter

1506 Elke dag vooruit met onderwijshuisvesting

Donderdag 25 juni 2015 zijn we te gast bij Wim Lengkeek van VGPO-Accretio. Wim is zo aardig om ons van het station te halen en van heerlijke koffie en broodjes te voorzien.

 

Wim Lengkeek, VGPO AccretioWim kan goed vertellen over zijn werk voor 34 christelijke scholen in 21 gemeenten. Hij heeft goed zicht op wat er moet gebeuren, hoe het past binnen de financiële kaders en wat er in de toekomst op de planning staat.

 

Het gesprek gaat over: 

 • verschillen in huisvestingsbeleid tussen gemeenten
 • verduurzaming vastgoed en onderwijsprogramma's rond duurzaamheid
 • Esco's en prestatiecontracten (Wim heeft prestatiecontract voor 5 jaar)
 • ervaring met postcoderoos
 • contracten (die hij nog gaat veralgemenisen, zodat anderen er ook wat aan hebben)
 • managementsystemen (zelf doen)
 • IKC's en sturing met vastgoed (Almelo)

Ook hebben we het over de organisatie van het vastgoedmanagement na de overheveling naar aanleiding van een rondgang van Piet. 

 

We gaan verder met:

 • Looptijd contracten: argumenten op een rij, looptijd contracten 5 jaar (Wim) of 20 jaar (Wichert).
 • Flexibele en tijdelijke huisvesting t.o.v. permanente huisvesting.
 • Diverse afspraken over info-uitwisseling (heeft iedereen meteen gedaan).
 • Iedereen kijkt nog even naar artikel Piet over organisatie na de overheveling.

 

OnderwijshuisvestingBijeenkomsten

Maandag 14 september 2015 zijn we te gast bij Chantal Broekhuis van CPOU te Utrecht, zij is bij scholen "dé duurzame bouwvrouw". We gaan kijken en luisteren hoe zij het doet en of en hoe we elkaar wijzer kunnen maken. Zie hier het programma.

 

Daarnaast gaan we ook nog bij elkaar komen over:

 • Taakvoorzieningen samen met gemeenten en kinderopvang.
 • Huisvesting vanuit de waarde aan primair proces (zie ook publicatie 'Van kosten naar waardesturing').
 • Duurzaamheidscafé.

Met goed zicht op de dagelijkse praktijk en mogelijkheden en met nieuwe ideeën gaan we weer naar huis. Piet zet ons af bij het station.