LinkedInYouTubeTwitter

1409 De Fysieke agenda rond zorg

Op donderdag 18 september ontmoet de nieuwe Bouwstenen groep rond Zorgvastgoed en Voorzieningen elkaar in de Rooie Cent te Amersfoort.

 

Het is een leuke gemêleerde groep met deelnemers werkzaam bij corporaties, gemeenten en zorgorganisaties (17 deelnemers). Tijdens de kennismaking wordt duidelijk dat de deelnemers allemaal actief lokaal samenwerking zoeken, maar dat dat door alle transities erg complex is.

 

Al snel ontstaan er goede gesprekken en discussies. Er wordt kennis gedeeld en casuïstiek behandeld. Prettig om te horen van andere partijen hoe ze in de samenwerking staan en vrij van directe belangen kennis te kunnen uitwisselen. Met zoveel ervaringsdeskundigen en expertise gaat het ongetwijfeld een goede groep met elkaar worden. 

 

Op het eind bespreken we thema's waarmee de groep aan de slag wil en maken we afspraken over de wijze waarop we ook buiten de bijeenkomsten info kunnen uitwisselen. Bouwstenen kan hier ook een rol in vervullen (graag steeds melden voor wie de info bedoeld is; alleen de groep of mag het ook openbaar).

 

Mogelijke thema's 2015

 • Hoe worden Wmo-gelden verdeeld? (bv over wonen, voorzieningen, omgeving). Wat is wettelijk verplicht? Wat doen gemeente nog meer of kunnen ze nog meer doen?
 • Gevolgen en aanpak extramuralisering?
  • Wat doet de extramuralisering met zorgorganisaties? En wat kunnen gemeenten en zorgorganisaties hierbij van rol betekenen?
  • Hoe positioneer je een zorglocatie in een wijk? Wat betekent dat voor het vormgeven van het proces? De gewenste/ benodigde arrangementen? Wel/niet koppelen van wonen met zorg? En hoe verhoudt  e.e.a. zich tot de behoefte c.q. vraag van andere doelgrepen? Zijn er combinaties mogelijk?
 • Belang en uitvoeren van waardevol behoefte-onderzoek:
  • Hoe bepaal je de vraag? Hoe koppel je dat aan bestaand vastgoed? En: vooral, hoe maak je de match?
  • Betere match van vraag en aanbod bevordert ook de doorstroom (ook van de geschikte woningen en de wijze waarop je invloed kan uitoefenen op de verhuisbereidheid..... etc).
 • Behoud en versterken leefbaarheid t.a.v. diverse doelgrepen (inclusief de vangnetconstructies).

 

De volgende ontmoeting staat al gepland. Tijdens de Najaarsbijeenkomst op 4 december wordt tijd ingeruimd om als groep bij elkaar te komen. Informatie hierover volgt nog. Er wordt ook een datum gepland voor eind januari 2015.