LinkedInYouTubeTwitter

1306 Referentiemodellen exploitatie onderwijs en kinderopvang

scholenOp 20 juni 2013 heeft de werkgroep Onderwijs en Opvang samen met het netwerk Kinderopvang een bijeenkomst georganiseerd over referentiemodellen exploitatie onderwijs en opvang. Partijen hebben steeds minder investeringsruimte voor nieuwbouw of verbouw.  Door te kijken hoeveel gebruikers jaarlijks kunnen besteden aan huisvesting en door efficiënt ruimtegebruik is er meer mogelijk dan van te voren gedacht.


Concepten netwerk kinderopvang

Recent heeft het netwerk kinderopvang nagedacht over huisvestingsconcepten voor de kinderopvang in relatie tot onderwijs. Helma Verbeet van KION licht kort toe wat de stand van zaken op dit moment is. Het is de vraag of het mogelijk is om te komen tot een gelimiteerd aantal huisvestingsconcepten. Het is maatwerk en elke situatie is anders. Belangrijke variabelen zijn de vraag naar kinderopvang en de visie die de kinderopvang en onderwijs hebben op samenwerking.  


Sluitende exploitatie

Marc van Leent (innovator en referentie-modellen expert) presenteert de recent ontwikkelde systematiek voor het werken met referentiemodellen exploitatie. Centraal in deze benadering staat de eindgebruiker. Wat wenst de eindgebruiker te doen in het gebouw en hoeveel heeft de eindgebruiker jaarlijks over voor goede huisvesting?  Op basis van de jaarlijkse inkomsten van de diverse eindgebruikers wordt berekend wat de investeringsruimte is voor nieuwbouw of verbouw. Uit het model komt naar voren dat samenwerken loont! Hoe meer partijen ruimtelijk samenwerken in een gebouw, hoe hoger de investeringsruimte. De aanwezigen zijn enthousiast over het model, omdat het een andere manier van denken is. Vaak wordt vooraf een investeringsbudget bepaald waarvoor gebouwd moet worden. Door dit om te draaien zijn de eindgebruikers genoodzaakt om vooraf een visie op huisvesting te ontwikkelen en ontstaat bij de eindgebruikers eigenaarschap.


Passend ontwerp

De vraag is hoe binnen de financiële mogelijkheden een passend ontwerp kan worden gemaakt voor de functies onderwijs en kinderopvang. Rob Janssen Bouwmeester (architectenbureau No-Label) geeft voorbeelden van ontwerpen bij diverse samenwerkingsvormen, variërend van solitair gebruik door de kinderopvang tot een multifunctionele accommodatie met gedeelde ruimtes.  Bij ontwerpen voor kinderen van 0-4 jaar staat geborgenheid centraal, voor kinderen van 4-6 jaar veiligheid en voor kinderen van 6-12 jaar openheid.  Ook hier komt weer naar voren: ‘maatwerk is een must’.


Vervolg

In deze bijeenkomst is vanuit verschillende invalshoeken belicht hoe nieuwbouw of verbouwprojecten mogelijk kunnen worden gemaakt. Zijdelings is aan bod gekomen dat het altijd lastig is om voor multifunctionele gebouwen een goed werkend beheer en exploitatiemodel op te zetten dat leidt tot een sluitende exploitatie. In de volgende bijeenkomst van de themagroep Onderwijs en Opvang die in het najaar plaatsvindt komt dit onderwerp op de agenda.