LinkedInYouTubeTwitter

Acties wegwerken overmaat 2015

Onderstaand een overzicht van de thema's en lopende acties in 2015.

 

Verborgen leegstand

Betere verkenning van leegstandsproblematiek. Wat is nog verborgen? Wat komt er nog aan? Wat zit in de dode hoek van ons waarnemingsvermogen?

Door: Erik Leisink (Leiden) en ?? 

 

Verborgen leegstand onder Nederlandse Basisscholen.

Afstudeeronderzoek bespreken.

door: Daniel Vos en Eke Schins (Grontmij)

 

Waarden om te behouden

Verkenning: Welk vastgoed is van waarde en het bewaren waard? Wat is dat voor waarde (cultureel, maatschappelijk, economisch ??). Hier ligt ook een link met de discussie op blz. 36 van de publicatie Maatschappelijk Vastgoed in de etalage (Bouwstenen 2014).

Door: Vincent Thunissen (Apeldoorn) en ??

 

Hoe om te gaan met cultureel erfgoed.

Door: o.a. Ingrid  

 

Financiële kant en afwaarderingsproblematiek

Meer inzicht in de financiële kant van de leegstand. Wat kost het? Afwaarderingsproblematiek? Behoefte aan voorbeelden en inzicht. Waar zit de pijn? Waar de oplossing?

Door: Gert Zwaal (Arnhem) en ??

 

Gebiedsgerichte aanpak en ruimtelijke sturing

Verkennende gesprekken naar objectoverstijgende stragieën van gemeenten bij leegstand van maatschappelijk en ander vastgoed. Gereed in maart.

Door: Marc van Leent (de Wijkplaats).

 

Meer inzicht in de behoeft en mogelijkheden voor ruimtelijke sturing. Voorzet mogelijkheden iets te doen aan plancapaciteit.

Door: Vincent Thunissen (Apeldoorn), Gert Zwaal (Arnhem) en Erik Leisink (Leiden).

 

Afstudeeronderzoek samenwerkingsrelaties bij gebiedsgerichte leegstandsaanpak. Gereed maart/april.

Door: contact via Richard Fikse (Hevo).

 

Verkoopstrategieën

Op een rijtje zetten mogelijke verkoopstrategieën. Hoe in de etalage? Product-marktcombinaties. Hoe aanpasbaar het product (bestemmingsplanwijziging, strippen, verkavelen). Hoe onzeker de markt? Op de ouderwetse manier via makelaar of door actieve zoektocht naar gebruiker en/of stimuleren van zelforganisatie. Een eerste aanzet is gegeven op de info-pagina over verkoopstrategieën.

Door: Gemeente Westland en ??

 

Leegstandskaart

Leegstandskaart als mogelijkheid om het gesprek met de omgeving te arrangeren en bij de herontwikkeling te betrekken.

Door: Marc van Leent (de Wijkplaats) en Bram Loeffen (Maastricht)

 

Transformatie (pand en gebiedsgericht)

Deelname aan Expertteam Transformatie voor onderlinge uitwisseling.

Door: Ingrid de Moel (Bouwstenen)

 

Afstemming met Interbestuurlijk programma bevolkingsdaling

Ministerie maakt rondje langs regio's. Afstemming met provinciale programma's

Door: Ingrid de Moel (Bouwstenen) en Joop Pennings (BZK, Krimp)

 

Cases bij de kop en samen problemen en oplossingen verkennen. Bijvoorbeeld gevangenissen (Rijk verkoopt er veel, verschillende gemeenten met vergelijkbare problematiek).

Door: Ingrid de Moel (Bouwstenen) en Gert Zwaal (Arnhem) ism Expertteam en Joop Pennings (BZK Bevolkingsdaling)?

 

Afstudeeronderzoek naar maatschappelijke effecten van bottum up transformatie in sociaal zwakke wijken. Cases zijn welkom.

Door: Julia de Jong (Universitiet Utrecht).

 

Tijdelijk gebruik

Tijdelijke oplossingen en afspraken/contracten daarbij. Anders dan ROZ contracten.

Door: Erik Leisink.