LinkedInYouTubeTwitter

Overmaat als oplossing

Komende jaren komt er zo'n 20 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed beschikbaar dat geen economische drager meer heeft. Het leegstandsrisico treft meerdere sectoren, maar vooral onderwijs en zorg. Daarnaast kampen ook andere sectoren met leegstand. Eigenlijk is er alleen nog vraag naar woningen (m.n. voor ouderen, jongeren en statushouders) en vooral in stedelijke gebieden. 

 

Overschot en tekort in 2020In 2016 bouwen we voort op de activiteiten van voorgaande jaren en werken we verder aan leegstand als oplossing. Daar was tijdens de Najaarsbijeenkomst in 2015 veel draagvlak voor.

 

Doel

  • beter zicht op (toekomstige) leegstand
  • wegwerken overmaat via portefeuillemanagement, verkoop en transformatie
  • stimuleren realisatie van extra woningen voor bijzondere doelgroepen
  • vernieuwing in het woondomein

 

Activiteiten in 2016

De activiteiten in 2016 worden nader ingevuld met partners van Bouwstenen en partijen uit het woondomein. Er wordt o.a. gewerkt aan:

  • methode om leegstand in kaart te brengen (samen met Geonovum)
  • de website Ruimte om te wonen (met voorbeelden en kansen isw met de Wijkplaats e.a.)
  • kennisuitwisseling tussen gemeenten onderling (in losse en vaste verbanden)
  • het leggen van een verbinding met stadsmakers en partijen uit het woondomein (o.a, bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger).
  • participatie in diverse gremia (o.a. deelname in Expertteam Transformatie, Opnieuw Thuis en VNG-wonen)
  • een voorstel voor het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie (isw met De Wijkplaats). 

Zie ook de ontwikkelactiviteiten rond dit agendapunt.  

 

Deelnemers

Partners van Bouwstenen, deelnemers achitectennetwerk en makelpunten. 

 

Iedereen die vanuit zijn eigen invalshoek een bijdrage wil leveren is van harte uitgenodigd contact op te nemen met Bouwstenen.

 

Bijeenkomsten in 2016

 

Meer informatie

Ingrid de Moel, Bouwstenen, 06 - 5231 0845

 

Informatie op de website over:

 

En ook het netwerk:

 

 

Bijlage Size
Onderzoek Transformatie - 20 december 2013.pdf (341.27 KB) 341.27 KB