LinkedInYouTubeTwitter

Haarlem

Ambitie

De ambitie van Haarlem is om in 2050 klimaatneutraal en in 2040 aardgasvrij en circulair te zijn. 

 

Aanpak

Er worden drie scenario’s uitgewerkt; een maximaal scenario waarbij 34 panden worden aangepakt, een kostenefficiënt + scenario waarbij 79 panden en een kostenefficiënt ++ scenario waarbij 47 panden worden aangepakt. 

 

De gemeente kiest voor het eerste scenario waarbij ze in een periode van vier jaar (2021-2024) 34 objecten verduurzamen met een budget van € 9 miljoen. Met dit budget kan naar verwachting 1.234 ton CO2 per jaar bespaard worden en kan een berekende energiebesparing van € 0,5 miljoen per jaar behaald worden. In dit scenario worden 18 monumenten verduurzaamd. De objecten worden op een integrale wijze verduurzaamd waarbij gestart wordt met de objecten waarbij de verhouding tussen de investering en besparing in uitstoot het gunstigst is. 

 

In 2023 wil de gemeente de balans opmaken en aan de hand daarvan een voorstel doen voor de vervolgstap in de verduurzaming.

Meer informatie