LinkedInYouTubeTwitter

Haarlemmermeer

Ambitie

In het collegeprogramma 2014- 2018 is verduurzaming één van de vier thema’s waarmee het college invulling wil geven aan de ambities. Het programma duurzaamheid is een verbindend programma en heeft betrekking op alle portefeuilles.

Aanpak

  • In 2011, 2012 en 2013 heeft Haarlemmermeer bij gemeentelijke projecten 8,536 ton CO2-reductie gerealiseerd en 23.431 MWh duurzame energie opgewekt;
  • In 2013 zijn de resultaten met name gerealiseerd door:
  1. Vervangen van conventionele verlichting door led-verlichting in de openbare ruimte;
  2. Plaatsing van 90 zonnepanelen op het raadhuis;
  3. Plaatsing van 1800m2 zonnepanelen op het Sportcomplex Koning Willem Alexander;
  4. Plaatsing van extra windmolens in Windpark Burgerveen langs de A4;
  5. Realisatie van 24 extra oplaadpunten voor elektrisch vervoer.
  • In de zomer van 2018 wordt Sportcomplex Spectrum ingrijpend gerenoveerd. Het zwembad wordt gesloopt en de sporthal wordt door de renovatie weer een modern sportcomplex. Het Spectrum wordt voorzien van duurzaam opgewekte koude en warmte en elektriciteit via zonne-energie. Zo neemt de CO2-uitstoot met circa 10 ton per jaar af. Het Spectrum is een voorbeeld van hoe verouderd maatschappelijk vastgoed opgewaardeerd kan worden tot duurzaam en modern.