aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Best

Ambitie

Best heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal en afvalloos te zijn. Alle benodigde energie (na besparing) in Best wordt dan opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon, wind, biomassa, aardwarmte en waterkracht. In 2030 ontstaat er in Best geen huishoudelijk restafval meer. Alle vrijkomende materialen worden - bij voorkeur binnen de regio - hoogwaardig toegepast (als grondstof) voor nieuwe producten. Op basis van een voorzichtige inschatting is berekend dat Best één miljoen euro nodig heeft voor de verduurzaming van het eigen vastgoed (exclusief de verrekening van minder kosten vanwege lager energieverbruik).

Aanpak

  • Gemeentehuis: Best werkt aan een plan en investeringsprogramma voor het verduurzamen van het gemeentehuis naar label A (terugverdientijd van circa 13 jaar). Zo'n plan kan ook uitgewerkt worden voor ander gemeentelijk vastgoed. Best stuurt aan op investeringen met een terugverdientijd van vijftien jaar;
  • Nieuwbouw: bij nieuwbouw wil Best een voorbeeldrol vervullen door als uitgangspunt energieneutraal te hanteren;
  • Onderwijs: in 2009 heeft Best, onder meer met behulp van subsidie, in kader van het project Frisse Scholen de basisscholen voorzien van balansventilatie met warmteterugwinning (klasse B).  
  • Inkoopbeleid: Best heeft het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. De uitwerking van de wijze waarop de gemeente dit wil invullen vindt nu plaats.
  • Mobiliteit: Best verduurzaamt het wagenpark door twee dienstauto's te vervangen door een elektrische auto en een deelauto. De ambitie is om meer elektrisch vervoer aan te schaffen en vervoer op basis van biobrandstof en/of elektrisch fietsvervoer te stimuleren. Best stuurt aan op investeringen met een terugverdientijd van zes jaar;
  • Openbare verlichting: met slimme verlichtingsconcepten kan een deel van het energieverbruik van de openbare verlichting worden gereduceerd. Het toepassen van energiezuinige LED-armaturen dient te worden versneld.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners