Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Utrecht

Ambitie
In 2013 stelt de gemeente Utrecht haar duurzaamheidsplan op voor 334 gemeentelijke panden (geen scholen). Doel hiervan is:

  1. Het energieverbruik in gemeentelijke panden met gemiddeld 30% gereduceerd (in 2020).
  2. Panden die de gemeente Utrecht zelf gebruikt zijn CO2 neutraal  (in 2015).
  3. De stad is klimaatneutraal, inclusief gemeentelijk vastgoed (in 2030).

Aanpak
Utrecht gaat er van uit dat maatregelen rendabel zijn bij een terugverdientijd van 15 jaar of korter. Panden waar het snelst of relatief eenvoudig (de meeste) energie bespaard kan worden, worden als eerste aangepakt. Bij de aanpak wordt ook een afweging gemaakt tussen onderhoud van het bestaande pand of nieuwbouw.

 

Via het meerjaren onderhoudsprogramma (DMOP) worden:

  • Panden energiezuiniger gemaakt
  • zonnepanelen op hiervoor geschikte gemeentelijke daken geplaatst
  • panden duurzaam gerenoveerd, herbestemd of nieuw gebouwd.

Ook worden de mogelijkheden voor ESCo's onderzocht. Utrecht maakt geen gebruik van ESCo's maar financiert de maatregelen zelf door nauwe samenwerking tussen (gemeentelijke) afdelingen en de koppeling met het planmatig onderhoud.

 

 

Delen: 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner