aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Vlaardingen

Ambitie

Vlaardingen wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn en in 2020 voor minimaal 20% gebruik maken van duurzame energie: zon, wind, rest- en aardwarmte, biomassa etc.

 

Aanpak

  • Er worden een CO2-footprint (nulmeting) en Actieplan opgesteld met als doel dat de gemeentelijke organisatie in 2030 geen broeikasgassen meer produceert
  • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld; het elektriciteits- en gasverbruik van het stadskantoor is met driekwart omlaag gebracht. 
  • Gemeentelijke werknemers worden gestimuleerd zoveel mogelijk met fiets of openbaar vervoer naar werk te komen en het wagenpark wordt verduurzaamd.
  • De bedrijfsvoering van de gemeente wordt verduurzaamd vanuit het principe van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Gebouwen en middelen moeten voldoen aan circulaire eisen, werknemers worden getraind op de MVI mindset.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners