LinkedInYouTubeTwitter

Vaste lasten

1. Het totaal aan op verschillende kostenposten geboekte exploitatielasten van het object in het betreffende boekjaar, welke gekenmerkt worden door een vast karakter in relatie tot zowel de geboekte lasten op die betreffende kostenposten in voorafgaande boekjaren van dat object, als wel in vergelijking met de vergelijkbare kostenontwikkeling van andere objecten.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

2. De lasten die de eigenaar van vastgoed heeft voor de verzekeringspremie, Onroerende Zaak Belasting (OZB), waterschapslasten en rioolheffing.

 

Bron: Bouwstenen (2015)