Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Transformatie

Bij transformatie van een gebouw is er, net zoals bij herbestemming en herontwikkeling, sprake van een functiewijziging. Zowel bij transformatie als bij herontwikkeling is er sprake van ingrijpende verandering (Transformatiearchitect, 2013).  

 

De termen transformatie en herontwikkeling worden vaak  door elkaar gebruikt. Echter wordt bij transformatie de focus gelegd op de verandering van de uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw. (Transformatie advies, 2014).   

 

 

 

Snel naar

Partner worden?

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner