LinkedInYouTubeTwitter

Tools en handreikingen

 

Tools en handreikingen

  • Juridische expertpool planschade (RVO, 2014); JEP kan gemeenten en provincies adviseren op het gebied van planschade ten gevolge van het terugdringen van de plancapaciteit en wijzigen van het betstemmingsplan.
  • Leegstandsrapportage (Geotax, 2013); voorbeeld voor gemeenten om leegstand te monitoren.
  • Vizier op leegstand, (Nationaal Programma Herbestemming, 2011); biedt handvatten om de leegstand in beeld te brengen aan de hand van verschillende methoden.
  • Leegstand te lijf (VNG, 2011); handvatten voor langetermijnstrategie.