LinkedInYouTubeTwitter

Achtergronden

 

Artikelen

  • Duurzame oplossing voor toenemende woningvraag in Gelderland (Bouwstenen, juni 2014). Berekening waaruit blijkt dat meer dan 15% van de nieuwe woningbehoefte van Gelderland in leegstaand (maatschappelijk) vastgoed gerealiseerd kan worden.
  • Omvangrijke leegstand (Bouwstenen, december 2013) Er ligt een omvangrijke leegstand van maatschappelijk vastgoed in het verschiet van 20 miljoen m2.
  • Oplopende leegstand. (Bouwstenen, september 2013). Het wordt steeds duidelijker dat de overcapaciteit in het maatschappelijk vastgoed zich niet beperkt tot buurthuizen en scholen. De decentralisaties doen er nog een schepje bovenop.

Onderzoek

Presentaties

 

Meer informatie