Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

levenscyclusbeheer

4. Levenscyclusbeheer

Bij levenscyclusbeheer gaat het om alle activiteiten die gedurende de levensloop van een vastgoed moeten worden uitgevoerd in verband met wet- en regelgeving, technische instandhouding, verduurzaming, waardebehoud en levensduurverlenging. Vragen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld:

4.1 Onderhoudsmanagement

Keurmerk Ter discussieBinnen de gemeentelijke organisatie is minimaal één persoon aanspreekbaar op het onderhoud en/of de contracten met een externe onderhoudsdienst.

 

Deze persoon/dienst die het onderhoud uitvoert:

4.2 Verantwoordelijkheid eigenaar-gebruiker

 

Keurmerk ChefproofDe eigenaar van het vastgoed is verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud en de huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruiksonderhoud.

 

4.3 Conditie en onderhoudsniveau

 

Keurmerk ChefproofDe conditie van de gebouwen wordt gemeten en geregistreerd op basis van de huidige NEN 2767 ´Conditie meten voor gebouw en installatiedelen’.

 

Het minimale conditieniveau is 3 (= voorbeeld), tenzij anders wordt afgesproken in een management-, huur- of gebruikscontract.

 

4.4 Eigenaarsonderhoud

Keurmerk ChefproofEr worden twee vormen van eigenaarsonderhoud onderscheiden.

4.5 Planmatig onderhoud

Keurmerk ChefproofVoor het planmatig onderhoud wordt gewerkt aan de hand van een meerjaren onderhoudsplan, dat:

4.6 Niet-planmatig onderhoud

Keurmerk ChefproofVoor niet-planmatig onderhoud (schade, klachten, meldingen) wordt ………… (zelf invullen wat georganiseerd en hoe betaald).

 

Toelichting
Ook hier is het voor huurders/gebruikers van belang waar ze zaken rond schade en klachten kunnen melden en hoe ermee wordt omgegaan.

 

4.7 Verduurzamen van vastgoed

Keurmerk ChefproofVoor het verduurzamen van het vastgoed wordt gestreefd naar ………… (kies doelstellingen; bijvoorbeeld op basis van Energieakkoord).

 

4.8 Functionele aanpassingen

Keurmerk ChefproofEr wordt van uitgegaan dat een gebouw na ...... jaar functionele aanpassing behoeft en dat die aanpassingen niet passen binnen het reguliere onderhoud.

 

4.9 Wet- en regelgeving

Keurmerk ChefproofAls wet- en regelgeving inzake het verhuren van bedrijfsruimten wijzigt, dan komen de aanpassingen daar waar sprake is van verhuur van bedrijfsruimten voor rekening van de verhuurder met uitzondering van de wet- en regelgeving die betrekking heeft op het gebruik.

 

4.10 Onderhoudsvoorziening

Keurmerk ChefproofDe kosten voor planmatig onderhoud worden betaald uit de onderhoudsvoorziening die wordt gevoed met een jaarlijkse normdotatie. De jaarlijkse normdotatie is het gemiddelde bedrag over tien jaar op basis van de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP).

 

4.11 Overige voorzieningen

Keurmerk ChefproofDe extra investeringen voor verduurzaming en functionele aanpassingen worden betaald uit ………… (zelf invullen).

 

Toelichting
Deze kosten kunnen worden gezien als (extra) investering en kunnen een plek krijgen in het meerjaren investeringsplan.

 

Abonneren op levenscyclusbeheer

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed