LinkedInYouTubeTwitter

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Ambitie

De gemeente Alphen aan den Rijn wil in 2050 fossiele brandstofvrij, energie- en CO2-neutraal zijn. Er wordt stevig ingezet op energiebesparing en verduurzamen van de gebouwde omgeving (woningvoorraad, bedrijfs- school- en verenigingsgebouwen). De transitie naar een circulaire economie speelt daarnaast een belangrijke rol (o.a. bouw of renovatie tot nul-op-de-meter of aardgasloze woningen en wijken). 

Tynaarlo

Tynaarlo

Ambitie

In de periode 2018 - 2022 wil Tynaarlo energieneutrale of -verbeterende keuzes maken ten aanzien van maatschappelijk vastgoed. Voor de energietransitie wordt nog een uitvoeringsprogramma opgesteld. In het programma gaat het onder meer over de vraag hoe om te gaan met zonne- en windenergie en de transformatie van gas naar andere energiebronnen.

Abonneer op beleid