LinkedInYouTubeTwitter

2109 Sturen op waarde

2109 Sturen op waarde

Op donderdag 16 september 2021 is er eindelijk weer een live bijeenkomst, als vanouds in de Rooie Cent. Met 12 enthousiaste vakmensen uit het netwerk Vastgoedsturing en Beleid & Vastgoed. Op de nodige afstand maar in een gezellige setting. Zo gaan we aan de slag met het thema Sturen op Waarde. 

Westerkwartier

Westerkwartier

Ambitie

De gemeente wil een duurzame samenleving realiseren, waarin invulling wordt gegeven aan (inter)nationale klimaatdoelen. Dat houdt in 50% CO2-reductie in 2030 door vermindering van de CO2-uitstoot van 186.000 ton. In 2050 willen zij volledig CO2-neutraal zijn. 

 

Aanpak

De gemeente legt haar beleid vast in de nota ‘Duurzaamheidsbeleid 2020 - 2025.

 

Abonneer op vastgoed