aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Taakverdeling (kruisjeslijst)

 

Chefs: chefproofTaken en verantwoordelijken van de exploitant/huurder worden verdeeld op basis van een huurovereenkomst conform ROZ. Deze verdeling van taken en verantwoordelijkheden komt voort uit de klassieke rolverdeling tussen huurder en verhuurder. Voor wat betreft gebouwbeheer en –onderhoud vindt de taakverdeling plaats op basis van de NL-Sfb codering.

 

Hieronder volgt een overzicht van mogelijk taken die behoren tot het Facilitair beheer. Of de taak tot de verantwoordelijkheid behoort van de huurder cq. exploitant kan per markt (type vastgoed) verschillen.

 

 

Toelichting

Er zijn ook andere methoden voor taakverdeling mogelijk, bijvoorbeeld op basis van de NEN 2748

 

Bron

Gemeente Tilburg en Twynstra Gudde

Aangepast naar aanleiding van:

  • Overleg redactieteam Spelregels (juni, 2015)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners