aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Prioritering verhuur

Chefs: chefproofVoor de verhuur van objecten geldt de volgende prioritering voor verhuur als uitgangspunt:

 

Binnensport:  Buitensport:
- Onderwijs (primair en speciaal)                - Vereniging(en) als hoofdhuurder(s)
- Verenigingen (volledig seizoen)               - Huurders die volledig seizoen huren
- Particulieren (volledig seizoen)                 - Incidentele huurders
- Verenigingen en particulieren (incidenteel)  

 

Brede school:

Bij dorp- en wijkcentra:

- Onderwijs (primair en speciaal)

- Huurders die volledig seizoen huren 

- Partners brede school

- Incidentele huurders

- Verenigingen (volledig seizoen)                
- Particulieren (volledig seizoen)  

- Verenigingen en particulier gebruik
(incidenteel)

 

 

Bron

Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei 2014)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners