LinkedInYouTubeTwitter

Netwerk Beleid & Vastgoed en Vastgoedsturing

Op donderdag 16 september 2021 organiseren we een bijeenkomst voor de netwerken Beleid & Vastgoed en Vastgoedsturing. We verdiepen ons dan in het thema 'waardesturing'.

Sturen op waarde

Energie, klimaat, biodiversiteit, circulariteit zijn relatief eenvoudig naar vastgoed te vertalen. Ingewikkelder wordt het bij beleidsthema’s zoals inclusie, digitale samenleving, gezondheid, vitale wijken, participatiemaatschappij en goed onderwijs. De zoektocht hoe met vastgoed bij te dragen aan de maatschappelijke doelen speelt in veel gemeenten. Zo ook in Utrecht.

Utrecht vertelt

Voor Utrecht is sturen op waarde heel actueel: recent stelde de raad een ambitiedocument gemeentelijk vastgoed vast. Prominent onderdeel daarvan is het waardewiel waarmee beter op vastgoed gestuurd kan worden, zowel op portefeuille- als op pandniveau. Annemieke Lübbert, portefeuillemanager vastgoed in Utrecht, vertelt over de achtergronden en de ambities van Utrecht en de invulling van het waardewiel.

Verdere verdieping

Vervolgens vergelijken we het waardewiel van Utrecht met andere bekende, of in ontwikkeling zijnde waardewielen, waaronder die van het Rijksvastgoedbedrijf en de NEN 8026 (voor waardegestuurd onderhoud). Daarbij gaan we in op de volgende vragen:

  • Op welke waardes stuurt beleid? En vastgoed?
  • Op welke KPI’s kan je sturen?
  • Wat is nodig om een waardewiel voor de eigen (vastgoed)organisatie te ontwikkelen?
  • Is er een model waardewiel te bedenken die vanuit meerdere rollen kan worden gebruikt?

Vervolg

We bespreken hoe we dit denkwerk kunnen inzetten in de dagelijkse praktijk. Ook nemen wij het de resultaten mee in het ontwikkelwerk ‘Van Beleid naar Ruimte’.

Datum, tijd en locatie

  • donderdag 16 september 2021
  • 14.00 - 17.00 uur
  • Utrecht
 

Ook meedoen?

Dat kan. Ben jij lid van het netwerk Beleid en Vastgoed of Vastgoedsturing, dan horen we graag of jij er ook bij bent en of je een collega beleidsmedewerker meeneemt naar de bijeenkomst. Je kunt je hier aan- of afmelden.

 

Ben jij portefeuillemanager bij een gemeente of werkzaam op het snijvlak van beleid en vastgoed en wil je ook met één van deze netwerken meedoen? Stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl of bel met 033 - 258 4337. Ook voor meer informatie over het partnership.

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.50
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN