LinkedInYouTubeTwitter

Service- en stookkosten

Servicekosten zijn kosten die betrekking hebben op alle activiteiten, diensten en middelen die nodig zijn om het vastgoedobject in zodanige (technische) staat te houden, dat het gebruik van het object is gewaarborgd. Bijvoorbeeld de kosten voor schoonmaak en tuinonderhoud.

 

Stookkosten zijn de kosten:

-          voor brandstof

-          voor het omzetten van brandstof naar warmte

-          die gepaard gaan met het transport van warmte naar de plaats van bestemming

 

De huurder betaald voor beide kosten een voorschot en ontvangt jaarlijks een overzicht met eindafrekening.

Er zijn verschillende verdeelsleutels mogelijk voor stook- en servicekosten. Veelal gebeurt dit op basis van m2 verhuurd vloeroppervlak.

 

Bron: http://www.facilitaire-info.nl/gebouw/100128-vastgoedmanagement.html