LinkedInYouTubeTwitter

School prio in agenda voor Nederland

In de Agenda voor Nederland zoeken gemeenten, provincies en waterschappen de samenwerking met het Rijk; ook als het om maatschappelijke voorzieningen en vastgoed gaat.  

Onderwijshuisvesting topprioriteitpot

De decentrale overheden vinden het, uit oogpunt van bestaanszekerheid, belangrijk dat basisvoorzieningen als zorg, onderwijs, wonen, openbaar vervoer, kinderopvang, cultuur en bibliotheken voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Daarbij is onderwijshuisvesting wat hen betreft een topprioriteit. "Er liggen diverse rapporten die klip-en-klaar zijn over het belang hiervan voor de kansen van alle jongeren", schrijven ze in hun aanzet. 

Netcongestie urgent thema

Netcongestie belemmert niet alleen de energietransitie maar ook de ontwikkeling van Nederland en is een urgent thema. “Voor de aanpak zijn alle hens aan dek en onorthodoxe maatregelen nodig. Een van de oplossingen is het lokaal opwekken van energie.” 

Meer optrekken als gelijkwaardige partners

Om de opgaven te realiseren en het vertrouwen van de mensen in de overheid te herwinnen, moeten de decentrale overheden en de centrale overheid goed samenwerken. Samen sta je sterk is de gedachte. Een goede (financiële) uitgangspositie is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Het Rijk wordt gevraagd als gelijkwaardige partners met de centrale overheid op te trekken en ze ruimte en vertrouwen te bieden. 

Ook uitvoerbaarheid geagendeerdpot

In de Agenda wordt ook de uitvoerbaarheid geagendeerd. "Scherper voor ogen wie op welk punt écht het verschil kan maken, hoe dat eenvoudiger kan worden uitgevoerd en daar dan een rechtvaardige financiële basis voor leggen (met structureel geld voor structurele taken, afschaffen opschalingskorting). Doen we dit niet dan gaan zwembaden dicht, bibliotheken sluiten, buslijnen worden opgeven en verschraalt het sociaal domein.", schrijven de afzenders. Dan kunnen zij hun kerntaken niet uitvoeren.

Liever 1 grote pot 

De meerjarenbegroting 2025-2028. is een goed moment om samen met het Rijk te kijken welke taken nog binnen de beschikbare middelen en op welke wijze kunnen worden uitgevoerd. Meer geld in de algemene pot, minder specifieke uitkeringen. Kortom alle punten waar we vanuit het Bouwstenen-netwerk voor pleiten en aan werken zien we in de Agenda terug. 

 

 

Meedoen? Dat kan.

Zoek samen met ons de samenwerking met elkaar en het Rijk vanuit een onafhankelijke, zelfstandige en niet institutionele positie. Wordt partner van Bouwstenen.

Image
Yes you can blauw

Meer informatie

  • Ontwikkelwerk: Deltaplan Scholen
  • Bijeenkomst: Netcongestie (26 maart 2024)
  • Bericht: Vooruit zonder rompslomp (24 januari 2023)
  • Bericht: Liever één grote pot (6 juli 2022)
  • Bericht: Laat het tekort maar zien (2 augustus 2023)
  • Bericht: Scholen twee keer zo duur (27 december 2023)

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.