LinkedInYouTubeTwitter

Laat het tekort maar zien

Image
lijst geld

De VNG adviseert gemeenten om voor de periode na 2025 een niet sluitende begroting te maken en zo te laten zien hoeveel geld de gemeente tekort komt bij de uitvoering van haar taak.

Zeker niet wachten

In maart 2022 gaf Rein Aart van Vugt van Deloit en lid van de Commissie BBV ons ook al dit advies in het kader van het Deltaplan Scholen. We kunnen, maar hoeven zeker niet tot 2025 te wachten om het tekort te laten zien. Als het om vastgoed gaat is het raadzaam te beginnen met het in beeld brengen van de tekorten rond onderwijshuisvesting, want dat is een wettelijke taak van gemeenten waarbij het Rijk in algemene zin moet zorgen voor voldoende bekostiging onder normale omstandigheden.   

Tekort voor duurzame scholen

De bekostiging vanuit het Rijk voor onderwijshuisvesting is nu (in algemene zin) veel te laag. Dat is landelijk voldoende onderzocht en aangetoond. Per gemeente kunnen de verschillen tussen wat er voor onderwijshuisvesting binnen komt en wordt uitgegeven wel groot zijn. De investeringsbedragen zeggen daarbij niet zoveel. Het gaat om het geld dat structureel nodig is om de panden duurzaam in stand te houden; de investeringen over de levensduur van een pand uitgesmeerd.

Nieuwe decentralisaties

Daarbij is het een leerzame exercitie in het kader van de voorgenomen Spreidingswet. Daarbij wordt, net als nu geregeld voor onderwijs, de huisvestingstaak bij gemeenten te beleggen.

 

Hoe moet de administratie worden ingericht om de gewenste cijfers straks uit het systeem op te kunnen hoesten?

   

   

     

    Doe en denk mee

    Binnen Bouwstenen onderzoeken we hoe we het VNG-advies vorm en inhoud kunnen geven. Dat doen we onder andere in het netwerk:

    Lid worden? Stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl of bel met 033-258 4337

    Yes you can groen

    Meer informatie

    • Webinar: Over advies van de VNG met een raadslid uit Groningen en een ambtenaar uit Steenwijk (VNG, juli 2023)
    • Presentatie: Financieel sturen (Gemeente Rotterdam, april 2023)
    • Bericht: Advies aan gemeenten (NOS, juli 2023)
    • Bericht: Accountancy Vanmorgen (juli 2023)
    • Ontwikkelwerk: Deltaplan Scholen (Bouwstenen)
    • Impressie: Startbijeenkomst Deltaplan Scholen met Rein Aart van Vugt (maart 2022) 
    • Onderzoek: Recht op een gezonde school, (TK advocaten, juli 2022) 

     

    Reactie toevoegen

    Plain text

    • Geen HTML toegestaan.
    • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
    • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
    CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.