aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Roerdalen

Ambitie

Ook de gemeente Roerdalen sluit zich aan bij de ambities uit de Klimaatwet, met een reductie van 49% CO2 uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990) en 95% minder uitstoot in 2050. Het Actieplan Duurzame Energie 2019-2022 is hierop gericht.

Aanpak

  • Inzetten op doen en aan de slag gaan, boven het maken van beleidsstukken;
  • Minder energie verbruiken heeft de hoogste prioriteit;
  • Direct gevolgd door opwekking van duurzame energie;
  • Stimuleren in hele gemeente om energie te besparen en op te wekken;
  • Als gemeente zelf het goede voorbeeld geven;
  • Voordat er keuzes gemaakt worden over grootschalige opwek via zonneparken en windturbines, wordt de lokale opgave in beeld gebracht en vertaald in lokaal beleid op maat.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners