Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Rotterdam

Ambitie

Rotterdam wil in 2030 meer duurzame energie opwekken dan verbruiken. Streven is een duurzame en kostenefficiënte vastgoedportefeuille realiseren en energiebesparing in gemeentelijke gebouwen en voorzieningen.

 

Aanpak
Rotterdam is gestart met het programma Rotterdamse Groene Gebouwen:

 

  • 1.500 gemeentelijke panden worden komende jaren verduurzaamd; met de eerste reeks gebouwen is al een start gemaakt (negen gemeentelijke zwembaden in 2011).
  • Energiebesparende maatregelen worden getroffen volgens het ‘Building Retrofit concept’: Een private partij schiet de investeringen voor en voert renovaties en besparingen door; opbrengsten gaan terug naar dit bedrijf. Rotterdam gaat dit principe ook toepassen bij andere duurzame renovaties.
  • Rotterdam start minimaal twee pilots voor zonne-energie op maatschappelijk vastgoed om tot verdere uitrol van zonnepanelen te komen (tot en met 2018).
  • Uitwerken businesscase om slimmere energiemeters en energiemonitoring in vastgoed op te zetten.
  • Een duurzaamheidsparagraaf in de aan te besteden onderhoudscontracten; opdrachtnemer moet met voorstellen komen om gebouwen te verduurzamen.

 

Scholen:

 

  • Verbeteren van het binnenklimaat en het energiezuinig maken van de top 50 slechte scholen : Binnenmilieuadvies bieden én nieuwbouw en renovatie voldoet aan het profiel van een frisse school (50 scholen in 2010 en 2011).
  • Afspraken met schoolbesturen over verbeteren binnenmilieu door beter onderhoud en beheer van installaties in schoolgebouwen (tot en met 2014).
  • Bij het verder verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed neemt Rotterdan schoolgebouwen mee in het vervolg van het programma “Rotterdamse Groene Gebouwen”.

 

Sport

 

  • ‘Scoren met Energie’: samen met Stichting Rotterdam Sportsupport en Rabobank Rotterdam adviseren van sportverenigingen over de mogelijkheden tot energiebesparing en het begeleiden, uitvoeren, monitoren en financieren van concrete maatregelen en ontsluiten van de mogelijkheden tot landelijke subsidiëring.

 

 

Delen: 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner