aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Rotterdam

 

Ambitie

Rotterdam heeft sinds 2015 de ambitie om in 2030 meer duurzame energie op te wekken dan te verbruiken. In 2050 wil de gemeente aardgasvrij zijn. In 2030 moet 40% energiebesparing in gemeentelijk vastgoed gerealiseerd zijn. Streven is een duurzame en kostenefficiënte vastgoedportefeuille realiseren en energiebesparing in gemeentelijke gebouwen en voorzieningen. 

 

Aanpak

  • Waar mogelijk worden op gemeentelijk vastgoed zonnepanelen geplaatst.
  • Circulair inkopen wordt gestimuleerd. Het gebruik van goederen en materialen wordt, waar mogelijk, boven het eigenaarschap gesteld. 
  • Energiebesparing van minimaal 10% op panden die intern binnen de gemeente worden verhuurd en Concerhuisvesting.
  • Alle maatregelen met een terugverdientijd van 15 jaar of korter worden uitgevoerd, n.a.l.v. "motie Bonte (2008).
  • Het realiseren van 22 frisse scholen, de optie voor energie-neutrale scholen wordt verkend. 
  • De gemeente maakt afspraken met en adviseert sportlocaties over te nemen maatregelen, bij vervangingsopgave komt gemeente in beeld en wordt BENG getoetst.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners