LinkedInYouTubeTwitter

Restwaarde

De (aangenomen) marktwaarde (k.k.) bij beëindiging van de exploitatie van het object ultimo het lopende boekjaar, waarbij deze waarde bepaald kan zijn op basis van taxatie(s) of ontvangen koopaanbieding(en), dan wel op basis van een aanname, c.q. door middel van een berekening, indien dit moment van beëindiging van de exploitatie in de toekomst ligt, waarbij in dat laatste geval uitgegaan wordt van een afzonderlijke waardering van de waarde van de grond en de opstallen, gerelateerd aan de (aangenomen) economische levensduur, volgens een (intern bepaalde) specifieke waarderingsmethode. Ook wel genoemd: slotwaarde en eindwaarde.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

 

Restwaarde: De waarde die in de huurprijsberekening wordt opgenomen als waarde van het onroerend goed aan het einde van de looptijd.

Bron: Bouwstenen (2015)